Generalforsamling for Præstø Skakklub
avatar

Mandag d. 18. maj 2020 kl. 19:30 i Bårse Samlingshus?

Præstø Skakklub skal jo afholde en generalforsamling, og i skrivende stund kan vi ikke være helt sikker på, at vi får lov af regeringen til at mødes i Bårse Samlingshus.

Derfor går jeg med tanker om, at det evt. kan gøres online i et videomøde. Bestyrelsen afholder måske vores bestyrelsesmøde online d. 4. maj, hvis der stadig er lukket ned. Vi bliver klogere med tiden, og vi vil løbende følge situationen.   Indtil videre er dette planen.

Her kan I se dagsordenen – Morten F. Jensen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af formand (Morten F. Jensen er på valg)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Morten Madsen og Mike Bahnsen er på valg)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen er på valg).
 9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Finn Holmsø er på valg).
 10. Turneringsledernes beretninger
 11. Holdledernes beretninger
 12. Uetze
 13. Eventuelt

Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til

Morten F. Jensen, Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720.

E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 8. maj 2020.

Med venlig hilsenMorten Frank Jensen


Skriv et svar