Finns kommentarer til Politiken Cup
avatar

Her kommer et par kommentarer om mine partier og hvad jeg har lært:
1. Modstander ELO 1514 – Jeg vidste, at ofre på f7 mod Philidor ikke er godt for hvid når sort har spillet c6. Men jeg har lært, at der skal spilles koncentreret efterfølgende. Modstanderen får aktivt spil. Et “naturligt” træk som for eks. 27 a3 Lg7? 28 Lxg7 Kxg7 29 f6+ taber direkte.
2. Modstander ELO 2290 – Passivt spil mod stærke spillere er døden på langt sigt. Planen med Tc1, Tc2 regnede jeg med lukkede dronningefløjen så jeg kunne komme til at angribe kongen…Men det er for passivt. Træk som 21 Tb1 eller 22 Tb1 eller 22 Tb2 tager b-linien og giver mig faktisk lille fordel.
3. Modstander ELO 1777 – Spil ikke h6 i Philidor når modstanderen har løber OG dronning på diagonalen. Faktisk tror jeg at han allerede i træk 11 kan spille Lxh6. Spil aldrig h6 og Lb7 samtidigt. Der skal være en dækning af f5 efter Sh4 og g6 duer ikke når der er spillet h6. Partiet Kristiansen-Markus i runde 5 viser hvordan man spiller Philidor…
4. Modstander ELO 2255. Skakspillere har små glæder siger Vesna. Jeg jubler når jeg får lov at spille en manøvre som 7. a3 a5 8 a4! og dermed har fået en svaghed på b5. 28. c4 var en positionel fejl. I opstillinger der ligner gammelindisk og Philidor skal men tænke sig grundigt om inde bonde på c6/c3 spilles frem. Træk som 28. De2, Sc4, Te2 holder balancen i et meget positionelt parti.
5. Modstander ELO 1860. Hvis modstanderen undervurderer din stilling er det godt…
6. Modstander ELO 2222. Hvis modstanderen undervurderer dig og starter et uberettiget fjøjangreg så gå straks til modangreb i centrum. Hold aktivitet. 22, b4 og 23. b5 var rigtigt. Men 25. Lc5 er positionelt dårligt. Løberen kommer i sorts tårnlinie og truer intet. Kongen skulle alligevel til g7. 28. Tad1 havde været fint.
7. Modstander ELO 1878. De små glæder igen.. (se parti 4). 8. a6 a4 9. a5! Blødt punkt på b4. Springermanøvrene 13. – Sb8, 14. – Sfd7, 15. – Sa6 morede mig at spille. Skak skal jo være sjovt…:) Og min modstander brugte meget tid på det. Spil ikke g6 Lg7 i gammelindiske opstillinger. Den løber skal st på f8.
8. Modstander ELO 2155. Forberedelse betaler sig. Jeg vidste han spillede siciliansk og regnede med han ville følge mit parti fra runde 2. Så jeg forberedte en lille fælde. Og haps det vandt en bonde i træk 11. Som Bjarne skriver på hjemmesiden er 44. g5+ selvfølgelig afgørende. Men jeg havde overset at efter 44. g5+ Kg7 45. Dd4+ Kc7 kunne jeg skakke på f6 som jo ikke længere er dækket af dronningen på f8! derfor forberedte jeg stille og roligt matnettet med De4. Jeg regnede faktisk med at jeg nok skulle sætte ham mat under alle omstændigheder. Men jeg undervurdere effekten af uligefarvede løbere og han kunne dække de sorte felter når først dronningen er midt på brættet.
9. Modstander ELO 2163. Jeg har lært, at skak kan være tortur… Det er suverænt det mest irriterende parti jeg nogensinde har spillet. Da stillingen først er lukket i træk 17 kan vi roligt tage remis. Jeg tilbød men han tog ikke imod… Jeg skulle ellers til fest og ville bare gerne afsted…. Og så spillede han bare videre i 50 træk uden at vise nogle konkrete ideer…Jeg blev mere og mere irriteret på ham. Jeg vidste, at hvis han ville bryde igennem måtte han mindst ofre en bonde og jeg ville få fordel. Ganske rigtigt…i træk 81. ofrede han så endeligt bonden. Han havde da kun 5 min + 30 sek tilbage og jeg havde en time. Men jeg var blevet så irriteret at jeg ikke kunne tænke klart. Jeg kunne få klar fordel efter 86. Sc5+ men stod stadig bedst frem til træk 94. – Ta8? 94. – Tb8 og sort havde mindst remis og tæt ved en vunden stilling.
10. Modstander ELO 1892. Man skal have respekt for noske knægte der i turneringen har slået Igor Teplyi og Martin Haubro. Så da jeg havde fået ham ud af comfort zone efter træk 11 tænkte han 22 minutter trak 11. – Tb8 og tilbød remis. Det tog jeg straks imod…

8. runde
avatar

Vi starter med et diagram:

Den sorte konge har åndenød

Jeg er sikker på at hvis Finn var blevet præsenteret for denne stilling som en opgave ville det have taget ham ganske kort tid at finde g5! Sort er færdig. På Kh5 følger De4 med Lf3 som trussel, og på Kg7 kommer Dd4 og løberen kommer igen med, med dræbende virkning. Men det er anderledes at sidde i varmen og koge i 4 timer med hovedet fuldt af varianter og planer som gør at man ikke ser appelsinerne, der falder i turbanen. Finn havde ellers styr på partiet, var foran det meste af tiden og i stillingen har han to bønder for meget. Han skal blot passe på ikke at ende i et slutspil med de uligefarvede løbere og bønderne stående forkert, og det var måske det hans tanker kredsede mest om? Finn spillede De4 og det hele ebbede ud til remis.

Morten fik stillet sig passivt op og ret tidligt så han sig nødsaget til at give en kvalitet. Hans modstander missede dog et par skarpere vendinger og her flader stillingen ud:

Sort har lidt pres mod f2

Hvid kunne med Kg2 efterfulgt af f3 bevare overhånden, men han vælger Df4 med afbytning af damerne og i de næste træk også at bytte et sæt tårne på e3. Det koster dog både a og b-bonden og så er der ikke mere rusk i den stilling. Nok en halv til formanden.

Uffe kom i veritabelt stormvejr stort lige fra starten og kom ud for et løber “offer” på f7:

Tårnet slår friskt tilbage på f7

Kh8 havde været en forsigtigere tilgang og så acceptere bbondetabet. Hvis Uffe havde regnet med at få to lette for tårnet med SxTf7 – KxS, blev han fælt skuffet. Hvid spiller Db3 og sort kan kun dække med Sd5 og så mangler sort en kvalitet og en bonde, samtidig med at hans konge står meget usikkert. Uffe var færdig i træk 30!

6. og 7. runde
avatar

6 runde var en drabelig affære for vore udsendte og resultatet De andre 3 – Præstø 0 var ikke helt efter spillets fordeling i løbet af partierne. Morten påtog sig en svag bondemand tidligt i partiet, som han så skulle bruge ekstremt meget energi på at forsvare hele vejen. Han mener det var nødvendigt, men jeg er ikke helt sikker på det, se selv partiet igennem! Efter 75 træk kommer vi frem tid følgende stilling:

Hvid har lige spillet Se4

og Morten kunne med det næsten studieagtige træk Tf3 have sikret remissen. Den så han desværre ikke og måtte ned. Finn var oppe mod stærke Thomas Schou-Moldt og havde ham faktisk på hælene, men fik byttet af i forkert rækkefølge i følgende stilling:

Masser af brikker i slag

Hvad skal man slå først? Sxe4 fører til mat i 5 startende med Th8. SxTc8, som Finn valgte fører også til tab, men LxLf3 holder balancen – ærgerligt.
Uffe blev også udfordret, men holdt balancen et langt stykke af vejen. I stillingen her:

Sort trækker

kunne Uffe have fået udmærket spil med g4. I stedet spiller han Kg7 og der dukker en springer op på f5 med skak, der samtidig kigger på hullet på d6. Uffe skulle have slået hesten og ville så have haft styr på stillingen, men vælger at flytte kongen tilbage og få træk senere går det helt galt!
7. runde havde fint besøg af jeres udsendte og jeg fik en hyggelig dag på Konventum med mange bekendte – og set noget live-skak!
Morten fik lavet noget rod i åbningen og kom til at stå voldsomt presset, man kan næsten sige at det sorte angreb spillede sig selv. Heldigvis for Morten sad der også en svensker som ville have en finger med i spillet! I stillingen her har Morten lige slået en bonde på c6:

Er det ikke bare et tårn i slag?

Jo, efter gxh3 er hvid færdig, mor jer selv med varianterne. Svenskeren tog dog kvaliteten med LxTc6, og Morten var lidt med igen. Faktisk havde han chancen lidt senere i partiet:

Der kan skabes ravage

med Sa5, hvor efter de hvide brikker arbejder vældig godt sammen om at overfalde den sorte konge. Morten valgte dog Ld4 og efter yderligere 40 træk havde hver kun konge og tårn tilbage så de enedes om at dele.
Finn var ude i noget voldsomt kompliceret roderi men med få minutter tilbage på klokken kom den følgende stilling på brættet:

Den hvide konge er helt omringet

Her holder den hvide mand nogenlunde balancen med TXSf2, primært på grund af de to forbunde centrumbønder, men nordmanden valgte at spille d6, hvor efter der er mat i ganske få træk.
Skulle der findes en musikmetafor for Uffes parti kun det måske være den gamle Stones-sang “What a drag it is, getting old” 🙂 Spøg til side, det var et voldsomt korrekt parti der ikke rigtig bevægede sig ud over remisgrænsen og fredspiben blev røget efter 36 træk.
Mere godaw var i Den unge Bjarke Kristensen fra Sorø, som bl.a. Erik jo havde “fornøjelsen” af i holdturneringen. Han var oppe mod et tysk Dr. med ELO 2222. Jeg fulgte en del af partiet sammen med hans far IM Leif Kristensen på computeren og vi var imponerede over hans spil. Vi skal lige se stillingen et træk før slut:

Sort er trængt

Med h6 kan sort kæmpe lidt videre, selvom han efter Td7 vil have svært ved at holde sammen på partiet. h-bonden havde dog slået accelerationen til og stoppede ikke før h5. Det tog ikke mange minutter før Bjarke fandt Td5 og doktoren resignerede! Flot resultat af den unge mand, der uanset resultatet i 8. runde har scoret mere end 3 over forventet.

To korte og en lang…
avatar

forestilling blev det til i 5.runde af Politiken Cup. Finn fik kun lov at spille 15 træk mod den sympatiske Carsten Randløv som spillede helt forkert mod Finns philidor. Da partiet sluttede var Carsten bagud med en kvalitet og stod til at tabe en officer. En nem dag på kontoret havde Uffe også. Han var oppe mod en schweizer med k-skak baggrund. Om han mente at det var k-skakbetænkningstid han også havde her vides ikke, men han var en times tid om at spille 10 træk, hvor efter han tilbød remis, som Uffe tog imod.
Formanden stod for den lange forestilling og kan vel sande Sune Bergs ord om at “først arbejder man meget, og så bliver man heldig!” Efter 10 træk får nordmanden den første chance:

e4 skriger vel til himlen!?

Efter e4 har hvid vel ikke bedre end LXL. Der kunne følge exSf3, LxTf8-fxLe2, Dxe2 og KxL. Sort spiller i stedet Sf5. Efter få træk når vi frem her til:

Morten har lige spillet Df2

og dermed stillet konge og dronning i springerafstand i forhold til h3! Der kommer da også lige straks en løber farende til h3 og hvid er nede med en kvalitet. Vi spoler 10 træk frem, Morten har lige spillet g4:

Hvad skal springeren?

Sort har en del felter at vælge imellem og det bedste er faktisk d4! Efter slag får sort en fribonde i d-linien og får bonden på d5 samtidig med at Sc2 ikke rigtig har nogle felter at gå på, men det er en meget lang variant at beregne i hovedet, så forståeligt nok vælger han Sh6, hvorefter hvid faktisk er nogenlunde med igen. Efter yderligere 10 træk sker en af de her mærkværdige ting som vi vist alle har været ude for:

b4 ser fint ud for sort!

I stedet vælger sort at spille Lf8? hvor efter den hvide springer farer til f6 og æder en masse træ. Morten kunne sætte et et-atl på kontoen efter få træk.

Tålmodighed eller….
avatar

måske det modsatte er vel de ord der bedst beskriver vore musketerer indsats i 4. runde af politiken Cup. Finn var oppe mod en norsk FM’er og fik smidt en sniper i hovedet. Det blev til en masse laveren og flytten rundt med brikkerne i egne lejre indtil træk 28.

Hvid har en lille bekymringsting på d3

men ikke noget alvorligt. Et træk som Lc3 efterfulgt af Db2 eller De2, ville have holdt balancen. I stedet spiller hvid f4 og efter diverse afbytninger har han ikke kun een bekymringsting, men også permanente svagheder på f4 og h2! Der var dog mulighed for at skabe noget aktivitet

Damen skal lave noget, hvilken diagonal skal vælges?

Finn valgte den sorte og spillede Dc3, men Dg2 ville give den hvide stilling bedre udsigter. Slag på d3 tillader hvid at trænge ind over b7. Nu blev det et parti hvor sort tålmodigt udbyggede sin fordel og efter små tyve træk var der mat i fire.

I kan selv more jer med at finde den 🙂

Nordmanden slog dog på f4, byttede alle officerer og med bondeovervægten var det selvfølgelig kun et spøgsmål om tid.
Formanden blev mødt af en Maroczy Bind som svar på hans sniper og han lod sin a-bonde løbe amok så den kom til at hygge sig på a3 ret tidligt i partiet. Der kan argumenteres for at spille et tidligt Db6, specielt når hvid vælger at transportere sin springer fra g1 til b3 så tidligt. Never mind, det blev et parti med flytten rundt på brikkerne uden det store drama, indtil Morten går amok i træk 30

Det er jo fristende at slå på a2!

og det gør formanden og følger op med slag på b3 også med trussel på dronning og tårn. Det er bare ikke godt nok!

Hvid misser chancen

Med Dc2 havde hvid været ovenpå. Sort har næppe bedre end Sc5 og efter DxD, SxD følger Td3 og a-bonden falder. Forsøger sort sig med Ta8 følger Sc3-Db4, Tb1-a2, TxS-a1S, Dxg6+-fxD, TxD og sort er væk! Men friskt spillet og modstanderen fandt ikke trækket, han spillede i stedet Tb1 og i løbet af få træk enedes man om at dele.
Uffe spillede med en engels tålmodighed. Han kunne have lavet lidt rusk i træk 8 ved at spille e4, men valgte i stedet at vente på modstanderens fejl. Den kom så også efter at partiet i 38 træk ikke havde bevæget sig ud over remisgrænsen.

Træk 39, hvid trækker og taber!

Hvid spillede De5 og efter afbytningen er hvid færdig. Hans brikker kan ikke bevæge sig, alle sorts bønder stå på sorte felter og bonden på e5 falder. Når modstanderen er flink er det ikke så svært at spille skak!