Skakundervisning på video
avatar

Under menupunktet “Ungdom og begyndere” er jeg begyndt at lave nogle undervisningsvideoer som passer til det træningssæt klubben har købt. Træningsserien hedder “Learning Chess” og er opdelt i 6 hæfter. Step 1 til Step 6. Ideén er at man kan sidde hjemme i fred og ro, og lære skak uden der er en træner lige i nærheden. Man er altid velkommen til at skrive til mig, hvis der er behov for hjælp undervejs. Videoerne er til alle børn, begyndere og hvem der ellers måtte have lyst til det. Hvis andre har lyst at bruge mine videoer, er de velkommen til at henvende sig til undertegnede.

God fornøjelse – Morten

Indkaldelse til generalforsamling
avatar

Generalforsamling for Præstø Skakklub – 7. maj 2012 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Morten F. Jensen, Erik O. Hansen og Thomas Wesche. Yderligere er Anders S. Brygger på valg, da han skal flytte til Århus).
 6. Valg af formand. (Formanden vælges blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer – Torben B. Jensen samt de nyvalgte medlemmer).
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg er Thomas Wesche & Michael Espensen).
 8. Valg af 2 revisorer (På valg er Uffe Christensen & Thomas Wesche).
 9. Indkomne forslag (forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen)
 10. Turneringsledernes beretninger
 11. Holdledernes beretninger
 12. Uetze
 13. Eventuelt

Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til Morten F. Jensen, Sneserevej 7 Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720. E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 27. april 2012.

Træningsaften med klubmesteren
avatar

På Mandag (d.23/4) vil der være træning med vores klubmester Finn Andersen! 

Emnet er: “Stillingsbedømmelse og variantberegning.”

Jeg har i en periode været på Henrik Danielsens mail kursus. Han gør meget ud af at kunne håndtere varianter uden at flytte brikkerne. Så det må vi også prøve… Jeg har fundet nogle kritiske stillinger der kræver nøjagtig stillingsbedømmelse og variantberegning – bl.a. et par partier fra klubturneringen.

Start kl. 19:30

Giv gerne besked om hvorvidt I kommer eller ej.

Max 1300 i gang!
avatar

Så er den 3. Max 1300 skudt igang. Der blev afviklet ialt 7 partier, hvoraf 3 er spillet forud! Der blev gået til stålet, og ingen kedelige remisser. Deltagerne er 4 voksne, 1 junior samt 7 børn. Læs mere under turneringen.