Indkaldelse til generalforsamling
avatar

Generalforsamling for Præstø Skakklub – 7. maj 2012 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Morten F. Jensen, Erik O. Hansen og Thomas Wesche. Yderligere er Anders S. Brygger på valg, da han skal flytte til Århus).
 6. Valg af formand. (Formanden vælges blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer – Torben B. Jensen samt de nyvalgte medlemmer).
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg er Thomas Wesche & Michael Espensen).
 8. Valg af 2 revisorer (På valg er Uffe Christensen & Thomas Wesche).
 9. Indkomne forslag (forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen)
 10. Turneringsledernes beretninger
 11. Holdledernes beretninger
 12. Uetze
 13. Eventuelt

Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til Morten F. Jensen, Sneserevej 7 Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720. E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 27. april 2012.

Træningsaften med klubmesteren
avatar

På Mandag (d.23/4) vil der være træning med vores klubmester Finn Andersen! 

Emnet er: “Stillingsbedømmelse og variantberegning.”

Jeg har i en periode været på Henrik Danielsens mail kursus. Han gør meget ud af at kunne håndtere varianter uden at flytte brikkerne. Så det må vi også prøve… Jeg har fundet nogle kritiske stillinger der kræver nøjagtig stillingsbedømmelse og variantberegning – bl.a. et par partier fra klubturneringen.

Start kl. 19:30

Giv gerne besked om hvorvidt I kommer eller ej.

Max 1300 i gang!
avatar

Så er den 3. Max 1300 skudt igang. Der blev afviklet ialt 7 partier, hvoraf 3 er spillet forud! Der blev gået til stålet, og ingen kedelige remisser. Deltagerne er 4 voksne, 1 junior samt 7 børn. Læs mere under turneringen.

Så er skabet placeret
avatar

I aften blev den absolut sidste kamp i klubturneringen spillet og Finn Andersen kan tage kronen på hovedet igen.
Hennning gjorde ellers hvad han kunne for at skabe et spændende parti, fik en garderet fribonde på d5, men Finns pres i h-linien blev for voldsomt til at han kunne overleve, og han måtte ned til sidst.
Flot kæmpet af Henning og en overbevisende indsats af Finn gennem turneringen, 9 point af 11. Det var hans forventede score, hårdt at være i den liga 🙂

Som dommer i turneringen kan jeg kun takke for at der ikke  blev brug for min medvirken, alt blev afviklet på fornuftig vis og jeg ser frem til næste års klubturnering.