Max 1300 EMT – Nu med Danmarksmester!
avatar

I weekenden lykedes det en af vore deltagere i Max 1300 emt’en at vinde DM for ungdom i gruppen U8. Oscar Koch Müller, som deltager i gruppe 2 (og fører!) vandt med imponerende 6 af 7 point uden tab sin gruppe. Et stort tillykke til Oscar.
Han sætter hele 135 ratingpoint på kontoen og har også lidt til gode fra vores turnering, så det er jo et spørgsmål om Oscar kan være med i efterårets turnering?!
Vi rumler med tanker om at lave en gruppe der hedder 13 -1600 max i den udgave af turneringen, så der bliver en ekstra mulighed for søndagsskak i Præstø og hvor Oscar måske spiller med?

Se mere på U-DMs hjemmeside og her

Skakundervisning på video
avatar

Under menupunktet “Ungdom og begyndere” er jeg begyndt at lave nogle undervisningsvideoer som passer til det træningssæt klubben har købt. Træningsserien hedder “Learning Chess” og er opdelt i 6 hæfter. Step 1 til Step 6. Ideén er at man kan sidde hjemme i fred og ro, og lære skak uden der er en træner lige i nærheden. Man er altid velkommen til at skrive til mig, hvis der er behov for hjælp undervejs. Videoerne er til alle børn, begyndere og hvem der ellers måtte have lyst til det. Hvis andre har lyst at bruge mine videoer, er de velkommen til at henvende sig til undertegnede.

God fornøjelse – Morten

Indkaldelse til generalforsamling
avatar

Generalforsamling for Præstø Skakklub – 7. maj 2012 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Morten F. Jensen, Erik O. Hansen og Thomas Wesche. Yderligere er Anders S. Brygger på valg, da han skal flytte til Århus).
 6. Valg af formand. (Formanden vælges blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer – Torben B. Jensen samt de nyvalgte medlemmer).
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg er Thomas Wesche & Michael Espensen).
 8. Valg af 2 revisorer (På valg er Uffe Christensen & Thomas Wesche).
 9. Indkomne forslag (forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen)
 10. Turneringsledernes beretninger
 11. Holdledernes beretninger
 12. Uetze
 13. Eventuelt

Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til Morten F. Jensen, Sneserevej 7 Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720. E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 27. april 2012.