To korte og en lang…
avatar

forestilling blev det til i 5.runde af Politiken Cup. Finn fik kun lov at spille 15 træk mod den sympatiske Carsten Randløv som spillede helt forkert mod Finns philidor. Da partiet sluttede var Carsten bagud med en kvalitet og stod til at tabe en officer. En nem dag på kontoret havde Uffe også. Han var oppe mod en schweizer med k-skak baggrund. Om han mente at det var k-skakbetænkningstid han også havde her vides ikke, men han var en times tid om at spille 10 træk, hvor efter han tilbød remis, som Uffe tog imod.
Formanden stod for den lange forestilling og kan vel sande Sune Bergs ord om at “først arbejder man meget, og så bliver man heldig!” Efter 10 træk får nordmanden den første chance:

e4 skriger vel til himlen!?

Efter e4 har hvid vel ikke bedre end LXL. Der kunne følge exSf3, LxTf8-fxLe2, Dxe2 og KxL. Sort spiller i stedet Sf5. Efter få træk når vi frem her til:

Morten har lige spillet Df2

og dermed stillet konge og dronning i springerafstand i forhold til h3! Der kommer da også lige straks en løber farende til h3 og hvid er nede med en kvalitet. Vi spoler 10 træk frem, Morten har lige spillet g4:

Hvad skal springeren?

Sort har en del felter at vælge imellem og det bedste er faktisk d4! Efter slag får sort en fribonde i d-linien og får bonden på d5 samtidig med at Sc2 ikke rigtig har nogle felter at gå på, men det er en meget lang variant at beregne i hovedet, så forståeligt nok vælger han Sh6, hvorefter hvid faktisk er nogenlunde med igen. Efter yderligere 10 træk sker en af de her mærkværdige ting som vi vist alle har været ude for:

b4 ser fint ud for sort!

I stedet vælger sort at spille Lf8? hvor efter den hvide springer farer til f6 og æder en masse træ. Morten kunne sætte et et-atl på kontoen efter få træk.

Tålmodighed eller….
avatar

måske det modsatte er vel de ord der bedst beskriver vore musketerer indsats i 4. runde af politiken Cup. Finn var oppe mod en norsk FM’er og fik smidt en sniper i hovedet. Det blev til en masse laveren og flytten rundt med brikkerne i egne lejre indtil træk 28.

Hvid har en lille bekymringsting på d3

men ikke noget alvorligt. Et træk som Lc3 efterfulgt af Db2 eller De2, ville have holdt balancen. I stedet spiller hvid f4 og efter diverse afbytninger har han ikke kun een bekymringsting, men også permanente svagheder på f4 og h2! Der var dog mulighed for at skabe noget aktivitet

Damen skal lave noget, hvilken diagonal skal vælges?

Finn valgte den sorte og spillede Dc3, men Dg2 ville give den hvide stilling bedre udsigter. Slag på d3 tillader hvid at trænge ind over b7. Nu blev det et parti hvor sort tålmodigt udbyggede sin fordel og efter små tyve træk var der mat i fire.

I kan selv more jer med at finde den 🙂

Nordmanden slog dog på f4, byttede alle officerer og med bondeovervægten var det selvfølgelig kun et spøgsmål om tid.
Formanden blev mødt af en Maroczy Bind som svar på hans sniper og han lod sin a-bonde løbe amok så den kom til at hygge sig på a3 ret tidligt i partiet. Der kan argumenteres for at spille et tidligt Db6, specielt når hvid vælger at transportere sin springer fra g1 til b3 så tidligt. Never mind, det blev et parti med flytten rundt på brikkerne uden det store drama, indtil Morten går amok i træk 30

Det er jo fristende at slå på a2!

og det gør formanden og følger op med slag på b3 også med trussel på dronning og tårn. Det er bare ikke godt nok!

Hvid misser chancen

Med Dc2 havde hvid været ovenpå. Sort har næppe bedre end Sc5 og efter DxD, SxD følger Td3 og a-bonden falder. Forsøger sort sig med Ta8 følger Sc3-Db4, Tb1-a2, TxS-a1S, Dxg6+-fxD, TxD og sort er væk! Men friskt spillet og modstanderen fandt ikke trækket, han spillede i stedet Tb1 og i løbet af få træk enedes man om at dele.
Uffe spillede med en engels tålmodighed. Han kunne have lavet lidt rusk i træk 8 ved at spille e4, men valgte i stedet at vente på modstanderens fejl. Den kom så også efter at partiet i 38 træk ikke havde bevæget sig ud over remisgrænsen.

Træk 39, hvid trækker og taber!

Hvid spillede De5 og efter afbytningen er hvid færdig. Hans brikker kan ikke bevæge sig, alle sorts bønder stå på sorte felter og bonden på e5 falder. Når modstanderen er flink er det ikke så svært at spille skak!

Finn fik en pind
avatar

Men skulle han nu også have haft det? I betragtning af at han var nødt til at vinde partiet i 3. runde flere gange var vel fortjent nok 🙂 Finn har trillet lidt rundt med bønderne og normanden har her chancen for at slå til:

h6 er en hjørnetand der altid skal passes på når man har rokeret kort.

Hvid kan slå på h6. Tager sort løberen kommer Dxh6 og den hvide løber kan komme til e6 med trussel på d7 og andre slemme ting. Men nordmanden er flink og lukker Finn ind i kampen.

Sort er med igen

Hvid har lige spillet Dd3 og Finn er ikke sen til at skubbe bonden til b4. Sort står bedst og få træk senere

Sort har en bonde og kan sikre sig een mere

har han chancen med Sb6 til at sikre sig nok en. Finn vælger dog at sende damen til a8, han har kig på g2, men lukker på den måde hvid ind igen.

Sort har givet to heste for et tårn og et par bønder

og hvid kan holde balancen med Tc1. Sådan skulle det dog ikke gå, sort presser, men hvid har nogenlunde styr på tingene og kan med

Dxe5 holde balancen

Han vælger at spille Dg4 og sort får muligheden for at sende konerne i kassen. Da nordmanden i træk 40 så vælger at bytte sit tårn er resten teknik for Finn. En arbejdssejr!

Uffe spillede et rigtigt godt parti. Han fulgte opskriften fra 1. runde mod Hector og fik denne gang spillet frem på D-fløjen, fik kontrol over den åbne a-linie og kunne have tripleret på et tidpunkt med overvældende spil – og gennemført e4! Sort var hele tiden under pres og vi kommer ind i partiet hvor Uffe har chancen

LxLf6 sikrer overvægt

Både KxL og TxL giver hvid komfortabelt spil. Uffe vælger f4, som heller ikke er dårligt og lidt senere er muligheden der igen

Damen skal vælge ståsted

Uffe vælger Dc2 og giver sort mulighed for at udligne. De2 ville have muliggjort De4 i næste træk med vedholdende pres. Nu der imod trænger sort ind i den hvide stilling og lige pludselig var der udækkelig mat. Ærgerligt, men et langt stykke af vejen var det hvid der bestemte farten.

Det var det også i formandens parti, hans modstander var slet ikke tilfreds med sin stilling, forståeligt nok.

Dynamisk ligevægt?

Stillingen er forenklet, sort har to bondeøer, hvid tre men til gengæld er det samlede fribønder i centrum! Morten kunne bevare ligevægten med Dc3, men der er noget med fribondens ekspansionslyst! Morten vælger d6 og begyndelsen til enden. Helt galt går det dog lidt senere

Tfd2 var et forsøg i den begyndende tidnød

men det er jo ikke noget for en angrebsspiller som formanden, så han foretrækker g4. Det bliver prompte besvaret med Se5 og efter h3-Txh3, Kg2-Sxg4, Txf6+-gxT, KxT-Sf2+, Kg2-Sxe4 er det game over.

Runde 3: Præstø 1 – de andre 2.

Fortidsuhyre skaber ravage ved Politiken cup
avatar

Sjælden gæst i Danmark set i Helsingør!

Nogen fik nok morgenkrydderen galt i halsen da dette fortidsvæsen, pterodaktylen kom svævende ind i Øresundssalen i Helsingør. Det skete på bord 35, hvor formanden hev en sjælden variant ud af posen mod FM Mads Hansen.

Stillingen opstår efter d4-g6,e4-Lg7,Sf3-c5,Sc3-Da5

Varianten er navngivet af GM Raymond Keene, der spillede det mod Erlig Mortensen i 1983 og tabte iøvrigt! Hvid har 3 fornuftige alternativer, d5, Le3 eller det mere passive Le2 som Mads vælger. Morten kunne have fået fint spil med Sf6, men vælger det mere tvivlsomme Sc6. Efter et par træk er stillingen:

Hvad skal af brættet, Løber eller Springer?

Morten vælger at lade springeren på f3 stå. Der kan argumenteres for at fjerne den, da den har meget mere indflydelse i centrum end løberen, der vil kigge på sine egne bønder fra f3. Efter SxL, DxS kan der argumenteres for at bytte på c3 og give hvid er permanent svækkelse af bønderne på D-fløjen. Morten vælger en anden løsning, der fører frem til:

Hvid trækker. Udvikling eller pres i centrum?

Hvid vælger udviklingen med Lg5 hvorefter den sorte dronning gør fyldest med en række præcise træk, startende med Db4. Andre interessante muligheder var Sc4 efter fulgt at d6 eller d6 med det samme. Efter diverse afbytninger når vi frem til:

Hvid kunne få et lille plus med De5 men vælger Sb3, der taber to bønder.

Det er dog næppe nok til gevinst for hvid har hele tiden en mulighed for at trække i remisbremsen efter:

I stedet for Da2 gav Dd2 muligheden for at drible konen hjem over h6!

Nu kan hvid slå på b7 og efter LxT er der evig skak efter Sf5. Det blev også resultatet men med lidt ekstra træk indskudt. Et flot resultat for Morten – det var hvid, der skulle finde ressourcerne det meste af tiden.
Finn måtte ned mod Oschner og Uffe vandt som han skulle.

Politikken runde 1
avatar

Ja det blev jo den ventede massakre på den nederste halvdel af feltet, og Mortens og Finns partier var nærmest spil til et mål, men de skal jo også vindes!
Uffe kom rigtig godt ud af åbningen mod Hector og stod i træk 15 ved en mile pæl, skulle han vælge den typiske plan i Colle-åbningen med fremstødet e4 i centrum, eller spil på D-fløjen?

Uffe – Hector træk 15 – hvad er planen?

Uffe vælger at spille f3 og e4 i de næste træk helt i tråd med åbningens idé, men b3 eller b4 efterfulgt af a4 var en anden mulighed. Hvid får spil på D-fløjen, der er forbindelse mellem hans tårne som hurtigt kan generere noget spil i en åben linie. Den sortfeltede løber kan gå til h6 og forhindre en kort rokade eller byttes med hesten på f6. Den hvidfeltede løber kan komme til f3 og lægge pres på d5 i visse situationer.
Scene 2:

Hvad nu? Skal der slåes på f5 eller..?

Uffe valgte slaget, som også ser rimeligt ud efter gxf5, Dxf5 eller Sh5, fxg6; SxLf4,gxf7+, men Hector spiller Sh5 først og efter slag på g6 slår han med h-bonden. Nu har Uffe løberen på f4 i slag, løberen på e2 står ekstremt usikkert, springeren har ingen felter og enden er nær. a4 var en mulighed her! Men op til træk 15 var Uffe ovenpå, ikke nogen dårlig præstation! 🙂
I morgen skal vi så til morgenkrydderen se formanden mod stærke FM Mads Hansen på bord 35, Finn får en anden stærk junior Bjørn Møller Ochsner og Uffe får en nemmere runde mod Karsten Olsen fra Evans.

Held og lykke til jer alle sammen.