Generalforsamlinger

Se referat fra Generalforsamling 15. maj 2023

Se referat fra Generalforsamlingen 9. maj 2022

Generalforsamling mandag d. 17. maj 2021 kl. 19:30 via Zoom.

Se fil med referat. http://p-skakklub.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Referat-General-2021.pdf

Generalforsamling mandag d. 18. maj 2020 kl. 19:30 via Zoom.

Tilstede: Morten F. Jensen, Peder Lehman, Lis K. Dam, Mike Bahnsen, Peter Ravn, Torben B. Jensen, Bjarne Petersen, Uffe Christensen, Morten Madsen, Peter E. Olsen, Erik O. Hansen, Finn Holmsø, Bjarne Haar.

1. Valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt som dirigent. Bjarne konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Herefter giver han ordet til formanden.

2. Formandens beretning for det forløbne år

Dette er min 24. beretning som formand for Præstø Skakklub.

Efter 3 sæsoner i Bårse samlingshus, ophører lejemålet pr. 30/6 2020. Vi har stadig ikke styr på hvor vi skal være efter sommerferien. Jeg havde sat min lid til kommunen, som har udtrykt viljen til at hjælpe klubben med vores lokale udfordringer. Borgmesteren sagde bl.a. ved et borgermøde i Vordingborg, at de var i færd med at hjælpe vores klub med lokaler i Præstø. Desværre har jeg aldrig hørt en lyd fra kommunen, og har derfor sendt en hilsen til borgmesteren på Facebook samt skrevet 2 mails til chefen for kultur og fritid i kommunen. Jeg har ikke hørt fra nogen af dem.

Vi har jo også været i kontakt med Allerslev Idrætsforening, men det koster jo, så hvis der var et gratis alternativ i selve Præstø, ville det jo være at foretrække. Men vi bliver snart nødt til at rykke med et eller andet alternativ.

Vi er et medlem færre end samme tidspunkt som sidste år. Vi er pt. 32 medlemmer i klubben. I hovedkredsen ligger vi på en delt 4.plads med Maribo. Køge har 77, Holbæk 49 og Næstved 34. Der er 22 klubber i hovedkredsen (Sidste år var der 23 klubber, Greve), hvoraf 6 klubber har 10 eller færre end 10 medlemmer.

Aktiviteten i klubben har været lidt op og ned. Vores nye tiltag med hyggeturneringen med samme betænkningstider som i den tidligere Grandprix har været et flop. Folk kommer ikke og spiller. Aktiviteten i vores EMT-turneringer er fine. Folk vil gerne spille EMT. Det er nok den forandring vi skal tage til os, at det er når vi har turneringer, folk prioriterer at komme. Det skyldes nok at verden har ændret sig, og vi alle hver især har rigeligt andet at se til. Det skal også være i orden at være medlem af en klub, og ikke være så aktiv, da det er med til at støtte foreningen, og fastholde kontakten. Og så har vi jo mange medlemmer der bor langt væk, så det skal naturligvis være i orden at begrænse den lange kørsel. Vi har jo også sociale arrangementer, som der flittigt bliver deltaget i. Med hensyn til dette med at mange har mere travlt i hverdagen end tidligere, vil jeg vende tilbage til slut i min beretning.

Ellers må vi jo nok sige at afslutningen af denne sæson, har stået i Corona’ens tegn. Gøngeturneringen blev aflyst. Mesterrækken i 2.hovedkreds er ikke færdig spillet. Vi selv mangler 3 runder i Præstø EMT. Personligt tror jeg ikke på sandsynligheden for at bliver færdigspillet. Selvom der bliver lukket op, vil flere ikke have muligheden for at spille de 3 sidste runder. Det må vi se nærmere på senere, men jeg er ikke optimistisk. Det vil i så fald være første gang siden 2.verdenskrig et mesterskab ikke spilles færdigt.

Store arrangementer som XtraCon og DM blev aflyst. Så er det godt bl.a. Magnus Carlsen og Chess24 sørger for prima underholdning i online skak. Mange spiller online skak, det er bare ikke noget, der interesserer mig 😉 men jeg følger med glæde online events.

Fremtiden lige nu er meget usikker….. Hvor skal vi spille næste sæson. Bliver der ændringer i, hvordan vi skal agere fremover efter corona? Er I forvirret? Så se næste afsnit af CORONA 😊

Jeg vil kigge lidt ud over Præstø Skakklubs grænser… Hvis vi ser over i 1.hovedkreds, så er der ballade i K41. Jeg kan ikke simpelthen ikke forstå hvad der sker…. Men kønt er det ikke at se på. Jeg ved ikke om I alle ved hvad jeg snakker om? Men det handler, så vidt jeg kan forstå om personsager. Noget lignende skete sidste år i Aarhus med ChessHouse. Det er bare ikke godt for Dansk skak. Ydermere har der også været stor udskiftning på kasserer posten i DSU. Det har resulteret i et stor regnskabsrod, som bl.a. har bevirket at ikke alle klubber har fået den instruktørstøtte de er berettiget til, selvom der var indsendt fremmøde skemaer. Vi selv havde 1 års støtte til gode. Lige pt. mangler vi kun for ½ år, da det andet kom på plads efter megen skriven frem og tilbage.

Vi er altså ikke mange tilbage i DSU, lad os der er tilbage for pokker opføre os ordentligt eller forlade selskabet. Det skulle jo gerne være vores fristed i tilværelsen.

I forlængelse af hvad jeg tidligere sagde om at, mange har fået mere travlt i hverdagen, så gælder det jo ikke kun menige medlemmer af en skakklub, det gælder også for de frivillige aktive, der udfører de arbejdsopgaver der er. Min formodning er at med tiden er arbejdsopgaverne omkring driften af en moderne skakklub, meget anderledes end den var for 50 år siden. Man afholdt typisk et klubmesterskab (ikke ratet) en holdturnering samt nogle bystævner samt en hurtigturnering. Der var selvfølgelig også arbejde i det, men mere er kommet til. Der var f.eks ikke en hjemmeside og andre medier der skulle vedligeholdes. Det er ikke små ting vi snakker om der udføres. Derfor har jeg, for at synliggøre de arbejdsopgaver der er i vores klub, lavet en lille liste. Mit mål er at inden denne generalforsamling og vores efterfølgende bestyrelsesmøde er ovre, så er denne liste udfyldt med navne, og ikke nødvendigvis kun med bestyrelsesmedlemmer.

Indlæg med arbejdsopgaver der varetages i Præstø Skakklub i forbindelse med nuværende aktiviteter kommer her

Jeg ønsker for næste sæson, at der kommer mere ro på, at de dumme personsager ophører og folk begynder at koncentrere sig om at spille skak i stedet for at lave ballade. I stedet for at folk brokker sig, så meld jer til at gøre en forskel i stedet. Som JFK sagde, Ask not for what your country can do for you, but what you can do for your country.

Eller som jeg vil sige:

Skab ikke ballade og splid i Dansk skak. Spørg hellere hvad du kan gøre, for at gøre en forskel til gavn for Dansk skak.

Formand, Morten Frank Jensen

Dirigenten sætter herefter beretningen til diskussion (meget kortfattet referat):

 • Spillestedet: Vi har fået tilbud fra Mern og Ørslev, men vi vil gerne være i Præstø. Ingen svar fra kommunen, selvom vi er brugt som konkret eksempel. Morten Jensen kontakter igen borgmesteren personligt.
 • Aktiviteter: Erstatning for hyggeturnering har ikke været en succes, der er ikke den store opbakning. Hvad sker der med årets klubturnering? Finn mener ikke det er en kritisk turnering, så den kan godt få lov at ligge hvor den er nu. Morten Madsen mener at det bliver for sent ind i året hvis vi skal spille den færdig. Der er stor opbakning til at vi ikke færdigspiller turneringen. Turneringen bliver afsluttet og indberettet efter runde 8.
 • Arbejdsopgaver: Morten Jensen har lavet et skema over opgaver som varetages i klubben med det aktivitetsniveau der er nu. Bestyrelsen vil høre medlemmerne hvilke opgaver der er ”kan” og hvilke der er ”skal” opgaver. Medlemmerne kan spørges ind til hvilke tiltag er interessante, og hvilke de har lyst til at deltage i. Bestyrelsen kommer med et udspil.
 • Finn spørger ind til afslutninger på holdturneringerne: Morten Jensen meddeler at der snart må komme nogle datoer fra DSU på hvornår de forskellige turneringer slutter, men det kommer vel først når de kender mere til regeringens udspil.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

 • Regnskabet for året viste et overskud på kr. 3.386,41. Vi har stadig kr. 1.350 til gode fra DSU, som bliver overført til vores konto hos Dansk Skaksalg.
 • Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent forbliver foreslået uændret af bestyrelsen.

Det blev godkendt af forsamlingen.

5. Behandling af evt. indkomne forslag

1 modtaget fra Brian M. Nielsen:

”Kontingentnedsættelse til alderspensionister, også kommer til at gælde for førtidspensionister, således det afgørende er, at man er pensionist.”

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af formand (Morten F. Jensen er på valg)

Morten Jensen var villig til genvalg – Han blev valgt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Morten Madsen og Mike Bahnsen er på valg)

Morten og Mike var begge villige til valg – Begge blev valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen er på valg).

Jesper og Peter var begge villige til genvalg – De blev begge valgt.

9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Finn Holmsø er på valg).

Uffe og Finn var begge villige til genvalg – De blev begge valgt.

10. Turneringsledernes beretninger

Hurtigskak mester blev Torben med 5 af 6. 11 spillere deltog, med en enkelt oversidder.  

Østsj.mesterskabet  blev vundet af Morten F. Jensen 7,5 af 9 2. Torben Jensen 7 point og 3. Morten Madsen 6,5 point

Julelynet blev vundet af Frode B. Nielsen med 14½ af 15. Bedste Præstø medlem og klubmester blev Finn med 10 af 15. 22 spillere deltog i turneringen.

Knock-Out finalen blev vundet af Morten F. Jensen over Jens Mott fra Maribo. 10 personer deltog.

2. Præstø blev delt 1.plads mellem Kurt Nielsen fra Ishøj og Gert Hansen fra Maribo med 4 af 6 point. Bedste Præstø medlem blev Johannes med 3,5 af 6. 10 spillere deltog i turneringen.

Udfordringsturneringen blev vundet af Johannes og Morten Jensen med 2½ point hver. Kun 6 spillere deltog desværre.

Henning Nielsen fra Maribo blev kåret som vinder af Præstø Åben EMT med 7 af 8 point. Bedste Præstø medlem blev Erik Hansen med 5½ af 8. 27 spillere deltog i turneringen.

11. Holdledernes beretninger

Resultaterne blev gennemgået fra 2.div til og med C-rækken.

12. Uetze

30 års jubilæum, 31. gang. Uetze kom med 8. Vi var i Skovtårnet ved Rønnede. Vi tabte desværre 3-4. 2020 er indtil videre d. 1. weekend d. 4.-6. september.

13. Eventuelt

Der er sendt mail ud omkring online skak med Uetze.

Finn spørger ind til online skak, men vi ved ikke så meget om det da der ikke er så mange der spiller det. På Facebook kan man evt. lave et opslag omkring hvem og hvor medlemmerne spiller.

Vores materialer er blevet flyttet. Det klarede Morten Jensen, Erik og Johannes.

Hvis nogen har lyst til at arrangere online skak, vil der nok være nogen der har lyst til at spille.

Dirigenten takkede herefter for god rod og orden!

Generalforsamling mandag d. 20. maj 2019 kl. 19:30 i Bårse Samlingshus.

Tilstede: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Mike Bahnsen, Morten Madsen, Bjarne Petersen, Peder Lehmann Larsen, Bo Munksgaard, Bjarne Haar, Peter H. Ravn, Johannes F. Jensen, Villiam Vestergaard, Lars Søndergaard, Hanus Brekkea og Uffe S. Christensen.

1. Valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt som dirigent. Bjarne konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Herefter giver han ordet til formanden.

2. Formandens beretning for det forløbne år

Dette er min 23. beretning som formand i Præstø Skakklub.

Sommeren nærmer sig med hastige skridt. Det betyder at sæson 2 i vores lokaler i Bårse Samlingshus næsten er overstået, og kassereren måske har fået et overblik over om økonomien hænger sammen. Mere herom senere under regnskabet.

Der er fordele og ulemper ved vores lejemål. Det er temmelig rart at vide vi altid bare kan tjekke ind, og det er kun sket få gange vi skal pakke vores bræt og brikker ned i det store lokale. Af ulemper kan nævnes at vi skal betale husleje og så er luften i det store lokale ikke den bedste. Værtsparret vil gerne have renoveret lokalerne, men der er andre som bestemmer hvad, hvordan og hvornår. Når man opvejer de forskellige fordele og ulemper, er jeg personligt ikke i tvivl. F.eks som dommer er det aldrig et problem at finde et tidspunkt for afvikling af udsatte partier, hvis de 2 involveret ellers kan blive enige.

Vi har fået 2 sæt nøgler som passer til huset og de 2 lokaler vi benytter. Vi er blevet så faste at vi selv må lave kaffe og hente øl/vand når vi har behov for det. Det er også rart for Simon og Maria at vi kan være selvkørende, hvis det ikke lige passer ind i deres program.

I forhold til sidste år er vi blevet 5 færre på medlemssiden. Vi har sagt farvel til følgende: Først vil jeg nævne de unge: Justin, Marck, Santi (nåede både at blive meldt ind og ud igen), Emil her fra huset. Så sagde Jan Gregor farvel for denne gang, han og konen skulle flytte og derfor bruge tiden på at sætte huset stand. Karim Kahn takkede også af. Sidst men ikke mindst, så takkede og bukkede kongen over alle klubmestre gennem tiderne, nemlig den 19. dobbelte klubmester Knud Hansen. Efter at have rundet 90  år, syntes han ikke gnisten rigtig var der mere. Knud var klubmester første gang 1953. Knud har været medlem af klubben siden 1948. Heldigvis har Knud det stadig godt, og han går der hjemme og hygger med sit havearbejde.

Vi har da heldigvis også fået et par nye medlemmer. Først og fremmest fandt den vildfarende søn hjem igen. Nemlig Bjarke Gregor. Vi fik også fra Jens Peter fra Ringsted ind i folden og i kølvandet på ham vores nye stærke ungdomsspiller Emil Kahn.

Vi er gået fra 38 medlemmer til 33. Vi er derfor gået fra at være hovedkredsens 3.største klub til nr. 4. De 3 største er: Køge (67), Holbæk (54) og Maribo (35). Vi har 23 klubber i hovedkredsen.

Noget som jeg har tænkte meget over i denne sæson er, hvordan det kan være at aktiviteten er faldet betragteligt? Vi har flere gange ikke kunne afvikle hyggeskakken uden at have en dobbelt-runde pga. af få fremmødte. Tendensen har hele sæsonen været, at der har været færre end tidligere på vores klubaftener, dog med undtagelse af Præstø Åben og Gøngeturneringen.

Hvad kan det skyldes? Jeg har en formodning om at det er vores nuværende sammensætning af medlemmer og tidens trend. Med det mener jeg, flere af vores faste aktive medlemmer er frafaldet de sidste par år. Flere af vores medlemmer bor langt væk, men fastholder heldigvis deres medlemskab, men må derfor også prioritere mere. Og så er der bare en general tendens til at folk har fået mere travlt end tidligere…. Det er bare en fornemmelse. Det positive er at i stedet for bare at melde sig ud og finde en klub tættere på hjemmet, fastholder de medlemskabet, især baseret på klubfølelse og tilhørsforhold. Det kan da ikke være så skidt endda. Vi snakker om medlemmer som har Præstø Skakklub i hjertet <3

Derfor er vi også nødsaget til at se nærmere på vores aktiviteter og hvordan vi definerer et Præstø medlem. Tidligere har vi bl.a. haft en uskreven regel om at kun aktive medlemmer blev udtaget til hold, men med det dalende antal medlemmer og at de bor længere og længere væk samt den travle hverdag vi hver især har, må vi se på det med friske øjne.

Et Præstø medlem vil Præstø Skakklub. Det skal være i orden at han/hun prioritere nogle aktiviteter frem for andre. Holdlederne skal kunne sætte nogle hold, som også vil kunne give modstanderne kamp, og ikke bare være kanonføde. Det skal være helt i orden, at sige nej, hvis tiden ikke er der.

Det betyder også vi skal se nærmere på vores kalenderstruktur. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan denne kan struktureres.

Her er hovedtrækkene: Vi starter med Hurtigmesterskabet, klubmestersimultan og Østsj. mesterskabet i den rækkefølge. Sommerlynen rykkes frem så den afholdes lige efter Præstø Åben EMT. Åben Skakhygge og emneaftener nedlægges, i stedet vil der være Skak Café. Skak Caféen er de aftener der kan afvikles udsatte partier, man kan komme og hygge sig, måske analysere partier, åbninger eller slutspil, snakke, spille lyn, lave små workshops som ikke nødvendigvis skal planlægges. Et eksempel kunne være at nogen havde lyst til at lære mere om brug af ChessBase, og så kunne det være et emne, uden der skal planlægges en masse.

Det skal være i orden ikke at komme, og dem der kommer kan så finde ud af hvad der rører sig. Et af de nye tiltag som kommer i spil i Skak Caféen er en udfordringsturnering med samme tidshandicap som vi kender den fra hyggeskakken. På den måde kan vi bibeholde det gode aspekt fra vores årelange succes.

2. Hovedkreds er gået fra 539 medlemmer til 522. Greve Skakklub lukker, da de ikke kan mønstre en bestyrelse. Nogle af medlemmerne fortsætter i Ishøj, men det er en anden hovedkreds. Sigurd fra Sydøstlolland har fået hæderstegnet fra 2-hk og Præstø Skakklub har fået tildelt initiativpræmien. Køge fik skakuret for størst medlemsfremgang.

På landsplan er pt. 3984 medlemmer (ved delegeretmødet i påsken). Apropos delegeretmødet i Svendborg. Det er efterhånden en kedelig affære at deltage i. Det er næsten ikke til at beskrive stemningen når man kommer ind og finder en plads. Der er meget stille og nogen få går rundt og brokker sig og er meget utilfredse over forskellige konflikter, som der ikke rigtig bliver snakket højt om. Selve delegeretmødet kan forudsiges step for step. Det hele starter med valget af Steen Juul Mortensen som dirigent og man fortsætter med at opremser alle de medlemmer som er gået bort i det forgangne år. Og det er ikke så få endda. Så bliver alle hæderstegn og initiativpræmier læst op, også for dem som ikke er tilstede. Alt dette tager en rum tid, og der er en underlig stemning mens man tager til sig at vi bliver færre og færre og at flere af begrundelserne for hæderstegn er meget tyndbenet (det er min personlige holdning). Så kommer den lange beretning fra formanden som også kører med en lang oplistning af årets resultater. Efter beretningen kommer diskussionen og man ved allerede hvem der beder om ordet, med meget få positive undtagelser. Det er en kunst i sig selv ikke at snorke højt. Dette skal ikke ses som en kritik af selve bestyrelsen og dens arbejde, men mere om at det er på tide at ændre lidt på formen.

Jeg vil nu slutte af med noget positivt. For det går ufatteligt godt i Præstø trods alt. Stor deltagelse i holdturneringer, EMT’er og vores sommerfest. Vi er gode til at hygge, også med vores tyske venner og venner fra naboklubberne. Både i klubben og når vi er ude og spille. Vi var i Påsken en stor delegation afsted fra klubben, og der bliver bestemt lagt mærke til os ude omkring. Således var følgende i Svendborg: Lis, Jesper, Oscar, Erik, Bjarke, Mike, Bo, Johannes og Morten (mig), samt vores gode venner Mathias, Daniel og Kim. Som alle 3 boede sammen med os i vores hus.

Vi er simpelthen Danmarksmestre i Hygge!

Jeg ser nu frem til en spændende ny sæson, som på mange områder vil være anderledes, men som også vil bringe mange nye gode stunder blandt rigtig gode skakvenner.

Med de ord vil jeg takke for endnu et dejligt år og med ønsket om mange flere!

Formand, Morten Frank Jensen

Dirigenten sætter herefter beretningen til diskussion (meget kortfattet referat):

Peder giver formanden ret i sit syn på positive og negative sider ved spillestedet. Bjarne H bemærker at han ligeledes er tilfreds med lokalerne. Bjarne P synes det var hyggeligere på det tidligere sted.

Morten står meget alene med træning, hvilket kan være en grund til medlemsfald. Man kan evt. lave et tiltag med “tag en ven med dag”.

Morten Madsen fortæller at skakkens dag var en succes i Vordingborg. Debatten fortsætter med tanker om, hvordan man kan få børn fra skolerne over i klubberne.

Morten Jensen fortalte sine tanker om den nye udfordringsturnering med nye betænkningstider. Hanus er trist over at hyggeturneringen forsvinder. Hanus foreslår vi fortsætter med den gamle tidshandicap i den nye turnering. Dette er der opbakning om.

Der skal være plads til at man ikke er så aktiv, og stadig være et “Præstø medlem”. Vi vil dog stadig ikke have “lejesoldater” på vores hold.

Bo foreslår at man kan stille et forslag om at ændre hvordan delegeretmøde foregår, da det “trænger til en opfriskning”.

Peder ønsker tillykke med initiativ-præmien.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Regnskabet viste et underskud, beløbet passer med at vi har investeret i et Smart-TV. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er uændret.

5. Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af kasserer (Torben B. Jensen er på valg)

Torben blev genvalgt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik O. Hansen er på valg)

Erik blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen er på valg).

Begge blev genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Finn Holmsø er på valg).

Begge blev genvalgt.

10. Turneringsledernes beretninger

Hurtigmester blev Hanus Brekka. Lynmester blev Søren Bogø, Lyn-klubmester blev Finn Holmsø. Knockout mester blev Morten Madsen. Hyggeskak mester blev Morten Frank Jensen, bedste børnemedlem blev Johannes Frank Jensen. Den rigtige Klubmester (Præstø Åben EMT) blev Peder Lehmann Larsen, ungdomsmester blev Villiam Vestergaard. Peter H. Ravn og Peter E. Olsen blev kaffemestre.

11. Holdledernes beretninger

De 3 holdledere fortalte lidt om årets resultater.

12. Uetze

Torben B. Jensen fortalte lidt om sidste års tur til Tyskland. Vi vandt holdkampen 7-2. De besøger os i år, og det bliver i weekenden d. 6.-8. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

13. Eventuelt

Opfordring fra formanden, meld jer til turneringerne. Bjarne Haar takker for formandens arbejde.

Generalforsamling d. 07.05.18

Tilstede: Morten F. Jensen, Erik O. Hansen, Morten Madsen, Torben B. Jensen, Mike Bahnsen, Jesper K. Müller, Peter E. Olsen, Bjarne Petersen, Bo Munksgaard, Bjarne Haar, Johannes F. Jensen, Finn Holmsø, Lis K. Dam, Oscar K. Müller.

 1. Valg af dirigent
 • Bjarne Petersen blev valgt som dirigent, og meddelte at indbydelsen var kommet ud i tide.
 1. Formandens beretning

Dette er min 22. beretning som formand i Præstø Skakklub.

Ja så gik der et år mere, men meget er anderledes end for 1 år siden. Vi har fået ny adresse. Det er netop et år siden vi flyttede til Bårse Samlingshus. Det har fungeret fint. Vi har vores eget lokale 24/7, og når vi har klubaften og arrangementer, så har vi hele kælderen. Rigtigt dejligt vi ikke skal pakke bræt og brikker ned hver dag.

Simon og Maria har også assisteret med dejlig mad når vi har holdt weekend turnering, julefrokost og i dag sommerfrokost.

Selvom vi er begyndt at betale husleje, så ser økonomien fornuftig ud. Det vil Torben komme mere ind på senere.

Vi har sagt farvel til nogle medlemmer i år, og der er kommet nye til. Vi er pt. 38 medlemmer i klubben fordelt i alle aldersklasser. Vi er stadig den 3. største klub i 2.hk. og er endda gået frem med 3 medlemmer i forhold til samme tid sidste år.

Med hensyn til alder, vil jeg lige nævne at Knud Hansen er blevet 90 år. Hvis jeg ikke kendte hans fødselsdato, havde jeg nok ikke lige gættet det! Han er i den grad still goin’ strong. Vi har selvfølgelig en lille present i den forbindelse. Tillykke Knud!

En af årsagerne til at vi har fremgang i klubben, mener jeg skyldes den aktivitet vi har dels i selve klubben og også sammenholdet ude for klubbens rammer. Som vores sommerfest, deltagelse ved andre turneringer hvor vi er flere sammen af sted. I klubben har vi rigtig mange tilbud i alle former for skak; lyn, hurtig, EMT, handicap og hold. Når vi spiller, er vi ikke bare en lille lukket kreds af medlemmer, nej vi har åben for gode venner, medlemmer af naboklubber og andre som har fået øje på vores klub. Jeg synes det er meget vigtigt at have andre med, da det dels styrker konkurrencen og gør turneringerne mere jævnbyrdige, men også skaber et skak-liv/bekendtskaber som går ud over klubbernes rammer.

Vi har i denne sæson spillet mere lyn og hurtigskak som blev ratet. Det har den indflydelse at vores ratingtal i de forskellige kategorier er blevet mere aktuelle, og pga. det bliver eksempelvis vores hyggeskakturnering næste år baseret på hurtigratingtallet i stedet for det almindelige EMT tal.

Et sted hvor det halter i klubben, er antallet af uddannet dommere. Dvs. at vi har faktisk en del som er dommeruddannet, men de fleste er 1.holds spillere. Det giver den udfordring, at når vi skal stille med ikke spillende dommer i divisionsturneringen, så er det meget svært at få det til at hænge sammen. Klubben vil i den kommende sæson arbejde på at uddanne flere, da det ellers vil gå ud over 1.holdet. da en af klubbens stærkeste spillere ellers vil være nødsaget til at sidde over for at agere dommer.

I en del år har vi i samarbejde med Ungdomslandstræner Mads Boe, arrangeret en del talentlejre, hvor mange af de unge danske talenter er blevet trænet en weekend af stærke kræfter. Det er desværre slut nu. Vi har været nødt til at takke nej til endnu et arrangement. De sidste par år har det været et par enkelte medlemmer som har stået for næsten alt arbejdet, da det har været svært at skaffe hjælp og skabe interesse fra medlemmerne. Så set i det lys, at det egentligt ikke er noget som har den store interesse for klubbens medlemmer, har vi takket nej. Set tilbage har det været rigtigt sjovt at være med. Fordi vi kender mange af de ledende kræfter og de unge mennesker og vi har været med til at gøre en forskel. Og fordi vi nu kan se høsten af de frø vi har været med til at så. 2 guldmedaljer ved EM i U18 og U12 (mener jeg), og siden 2 IM titler og 1 GM-norm og flere IM normer. Det tegner lyst for dansk skak synes jeg!

Jeg har nu været formand i 22 år (afbrudt af en pause på 2 år), men jeg føler stadig jeg kan gøre en forskel. Pt. Er jeg lidt presset på tid, dels pga. travlhed på jobbet, men også pga. en diplomuddannelse jeg er i gang med. Skulle gerne være færdig om 1½ år. Hvis jeg i aften bliver genvalgt til formandsposten, vil Jeg fortsat arbejde for at finde på nye tiltag, holde et vågent øje med de eksisterende arrangementer, måske noget skal justeres eller slettes. Især har jeg fokus på flere lyn og hurtigturneringer, da det er en god måde bl.a. at få vores unge og nye medlemmer, til at spille en masse skak, så det ikke kun er lange partier, de skal knokle med ? Der kan hurtigere komme nogle succeser med lyn og hurtigskak.

Med de ord vil jeg takke for et dejligt år og med håbet for mange flere!

Formand, Morten F. Jensen

 • Genopfriskning af regler en aften, samt et weekendkursus med dommeruddannelse er et ønske fra begge sider, og bør derfor arrangeres.
 1. Fremlæggelse af regnskab
 • Året resultat blev et overskud på ca. kr. 4000.
 • Regnskabet er tjekket af revisorerne, og der var intet at bemærke.
 1. Fastlæggelse af kontingent.
 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette er vedtaget.
 1. Indkomne forslag.
 • Ingen indkomne forslag
 1. Valg af formand.
 • Morten fortsætter som formand
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Madsen + Mike)
 • Begge er valgt
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Peter + Jesper)
 • Begge er genvalgt
 1. Valg af revisorer (Uffe + Finn
 • Begge blev genvalgt
 1. Turneringslederens beretning
 • Bjarne Haar blev klubmester
 • Oscar blev ungdomsmester
 • Morten Madsen blev hyggemester
 • Johannes blev børnehyggemester, samt en 3. plads.
 1. Holdledernes beretning
 2. Uetze
 • weekend i september, klubben opfordrer så mange som muligt at deltage. I år er vi hos dem!
 1. Eventuelt
 • Støt op om de nye unge.

Dirigenten takkede for god ro og orden!

—————————————————————————————————————————————-

Generalforsamling d. 08.05.17

Til stede: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Morten Madsen, Erik O. Hansen, Mike Bahnsen, Jesper K. Müller, Bjarne Petersen, Peter E. Olsen, Jan Gregor, Bjarke Gregor, Bo Munksgaard, Lis K. Dam, Uffe S. Christensen, Finn Andersen, Peter H. Ravn, Hanus Brekka, Oscar K. Müller, Frede Rasmussen, Preben Karstensen & Johannes F. Jensen.

 1. Valg af dirigent

Bjarne blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Efter 2 år på tomgang er jeg tilbage med min 21. beretning som formand for Præstø Skakklub i skakklubbens 83. sæsonafslutning.

Jeg vil dele min beretning op i en Organisatorisk del og en Klublivs del. Jeg vil til forskel fra mine tidligere beretninger, ikke komme nærmere ind på resultater, da alt dette alligevel står på vores hjemmeside og på Facebook. Turneringslederen vil naturligvis senere komme ind på vores Præstø Åben EMT som nyligt er afsluttet og hvor vi skal hædre 2 klubmestre.

Organisatorisk del og verden omkring os

På verdensscenen hersker Magnus Carlsen stadig, selvom det var tæt på at gå galt i VM opgøret mod russiske Karjakin. Den klassiske 12 partiers kamp var lidt kedelig og der blev ikke spillet så mange spændende partier. Dette skyldes nok det lille antal partier. Til gengæld skal jeg love for at vi fik smæk for skillingerne i tiebreakene. Og matchens sidste træk fra Magnus hånd var ikke mindre end fantastisk.

En anden personlighed som både kan indgyde til respekt og beundring og samtidig få os til at trække på smilebåndet, er Vassily Ivanchuk fra Ukraine, som da han vandt VM i hurtigskak foran Grischuk og Carlsen. Mens de 2 andre nævnte herre stod på podiet, spillede Ivanchuk dam mod Jobava på lynskak tid. Da hans navn blev råbt op som vinder af VM, standsede de uret og Ivanchuk løb hen til podiet og fik overrakt sin medalje og en stor buket blomster. Mens hyldest musikken spillede, analyserede Ivanchuk synligt videre på stillingen i Dam, mens han stod der på podiet. De andre forsøgte at stille sig op til ham på det øverste trin til et billede, men det sansede han ikke. Da musikken stoppede gik han hurtigt tilbage til spillet, og fortsatte og vandt på en fed kombination, han havde fundet frem til på podiet, stadig siddende med buketten i hånden. Tjek det ud, der ligger flere videoklip på YouTube.

Dansk Skak Union er igen på retur, vi er skræmmende tæt på 4000 medlemmer. DSU er ved at gøre klar til en retssag mod Henrik Mølvig, som i forlængelse af formandens beretning var på talerstolen og redegjorde for stævningen af DSU i forbindelse med reglen om kun to udlændinge i Divisionsturneringen. Mølvig slog igen fast, at det ikke skulle opfattes som en krigserklæring, men som en afprøvning af, om den nuværende regel er lovlig. Poul Jacobsen forklarede at det er et samlet HB, der ønsker at bibeholde den nuværende regel.

2.Hovedkreds har fået tilgang af medlemmer på hele 10 stk. fra 31/12/2015 til 31/12/2016. Det lyder jo rigtigt godt vi nu er 537 medlemmer. Årsagen er at Køge er gået frem med 24 medlemmer. På øv-siden er at 2 klubber er lukket, nemlig Magleby som blev lukket af hovedkredsen og vores venner sydpå i Nordfalster drejede selv nøglen. 6 klubber ligger samtidig med et medlemstal mellem 5 og 10 medlemmer i hovedkredsen.

I Præstø Skakklub har vi stadig godt gang i biksen. Desværre måtte Knud Eriksen takke af pga. helbredet, men hvis jeg kunne få lov at blive i min skakklub til jeg bliver 90 år…. Hvor meget mere kan man så bede om? Her kom Josie så med et lille indspark til mig… at man kunne jo ønske sig, der var skak i himlen ? Når gamle træer visner, spirer der nyt liv frem, og inden for de sidste par uger, har vi fået 2 nye medlemmer, Sebastian og Marius på 6 og 10 år.

Jeg vandt jo kampvalget om at blive formand i sommers, og i min valg/takketale havde jeg en Vision. Jeg har dog ændret et enkelt ord i den:

Præstø Skakklub skal være konstant i vækst udvikling og være et naturligt samlingspunkt for skaklivet på Sydsjælland.

Præstø Skakklub skal være klubben for alle uanset styrke og baggrund – En seriøs hyggeklub.

Vi er tilbage på 3.pladsen med hensyn til medlemstal i 2. hovedkreds og er igen foran Maribo, Næstved og Skovbo. Vi er pt. 35 medlemmer i klubben.

Jeg nævnte jeg ville arbejde for et seminar for bestyrelsen og andre medlemmer. Det blev til vores Visions Seminar d. 28/8-16 som Bjarne var tovholder på. 10 medlemmer deltog foruden Bjarne og jeg selv.

Vi arbejdede med at mange forskellige ideer omkring, hvilken retning Præstø Skakklub skulle være på vej hen. Nogle af de ting som havde stor prioritet, var træning af en stærk spiller til vores 1.hold, finde nye lokaler med bedre muligheder, videotræning, max-turneringer, ungdomstræning.

Nogle af de ting vi arbejdede med på seminariet er allerede iværksat. Ungdomstræning er i gang. Vi har haft træning af FM Mikkel Strange til 1. og 2. holdet. Markus Strange tog sig af de øvrige klubmedlemmer. Jeg er i gang igen med at forsøge med noget videotræning og den første træningsvideo er kommet på YouTube. Det går lidt mere trægt med at finde nye egnede lokaler samt at få arrangeret en Max turnering. Men nu blev Rom jo ikke bygget på en dag! Erik og Bo er i gang med lokale udfordringen og jeg er i tankeprocessen omkring en Max turnering. Det er ikke kun tomme trusler der lyder ?

Der er kommet en god rytme med hensyn til forskellige arbejdsopgaver i klubben. Erik og Finn er nøglebærere. Morten M står for kantineudvalget. Holdlederne tager deres opgave seriøst med ansvaret for deres hold i holdturneringen. Flere er gode hjælpere til det daglige slæb med materiale og kaffebrygning. Bjarne og Mike styrer det tekniske på hjemmesiden. Lis opdaterer jævnligt med nyheder på hjemmesiden. Flere andre er også gode til at bidrage med nyheder og turnerings referater på hjemmesiden og Facebook.

Jeg er personlig hele tiden på jagt efter nye ideer og forbedringer. Men fungerer noget godt, behøver man jo ikke lave det om, men man skal heller ikke bare lade det fortsætte. Der skal hele tiden stilles det spørgsmål. Giver det mening? Verden ændrer sig hele tiden, og vi skal følge med.

Et eksempel er, skal vi ændre i reglerne til hyggeskakturneringen? Skal den hurtigskak rates? Opfylder den stadig det samme behov, som da den blev indført i 1994?

Som I alle sikkert ved, så har Præstø Skakklub Møns Bank som sponsor. I den forbindelse har vi i årets løb modtaget et sponsorat på omkring 5.000 kr. Udover det kan klubben få 1.500 kr. for hver ny kunde der er blevet henvist fra klubben. På den konto har vi modtaget 3.000 kr. Bjarne og Uffe har begge skaffet Møns Bank en ny kunde, derfor vil klubben gerne give dem en lille påskyndelse. Der skal også lyde en stor tak til Møns Bank.

Der skal også sendes en tak til Runddelens Blomster ved Bårse runddel. De har sponsoreret flere præmier henover sæsonen. Bl.a. til julelyn og klubmesterskabet.

Der skal lyde endnu en tak til Bjarne. Han har siden sæsonen 2006-2007, stået i spidsen for vores klubmesterskab som turneringsleder. Præstø Klubmesterskab og sidenhen Præstø Åben EMT, var før ikke en EMT. Ved Bjarnes ankomst til klubben, var det kun Gøngeturneringen som var en EMT, og den var 5 år gammel. Bjarne er og var en meget erfaren turneringsleder, også i turneringer med international format, så det var kun naturligt at netop han skulle stå i spidsen for vores flagskib. Arbejdet gør nu at tiden er knap, og Bjarne har valgt at trække sig lidt i baggrunden, og lade nye og yngre kræfter komme til roret. Mike vil dog ikke være helt alene, da både Bjarne og jeg, nok ikke kan lade være med at blande os ?

Klublivet i Præstø Skakklub

Hvorfor har jeg ændret i opbygningen af beretningen? Det har jeg fordi at det er klublivet i Præstø Skakklub der gør forskellen og ikke resultaterne om hvor mange point vi har fået!

Nu vil jeg ikke lyde, som det Erik Carlsen fra Køge er ked af, når han siger ”dem og os”. Men det er klublivet her, der for mig er noget helt særligt ? Det er ikke fordi det er ”dem og os”. Vi vil jo gerne ”dem”!

Når Præstø Skakklub afholder Præstø Åben og Gøngeturneringen, så er det jo en gevinst for os at dem deltager. Det betyder der bliver god træning for alle niveauer samt at vi på en almindelig vinteraften kan samle op til 40 hyggelige mennesker om vores spil.

Når Præstø drager ud til DM i det nordjyske, så vil vi også gerne dem, Matthias fra Vordingborg slog følge med os i denne påske. Når juniorholdet skal dyste, så giver vi også muligheden for Gustav fra Sorø og Knud fra Faxe at være med. Det er så vigtigt at os og dem er positivt. Os er ikke noget uden dem og omvendt.

Et rigtigt godt eksempel på det positive med dem og os, er vores samarbejde med Faxe. Det er et stort plus at vi har så gode naboer. Hver sæson starter vi med 3 aftener i skakkens tegn, på skift i klubberne. Mange spillere, unge som gamle, øvede som mindre øvede, mødes i godt vennelag. Da vores hold i A-rækken skulle mødes til dyst over 8 brætter, blev Lars Christensen og jeg enige om at afvikle en træningskamp samtidig over 6 brætter med helt unge talenter og voksne. Vi havde en sjov aften med en by match over 14 brætter. Det er jo fantastisk, når man kan se det hele gå op i en højere enhed.

Det er ikke kun i Præstø vi er aktive. Der er meget stor aktivitet blandt vores medlemmer i turneringer rundt omkring i landet og i udlandet. Der er næsten altid nogle Præstø spillere med, når der spilles turneringer, så der er hele tiden, nogen vi kan følge. Det er med til at vise, at Præstø er en klub man kan regne med, og det giver naturligvis også god træning og rating point til klubben. Rutine er et nøgleord i skak, og rutinen kommer kun ved at spille.

At Præstø er noget særligt hører vi også, når nu Ungdomslandstræneren igen, gerne vil gæste Præstø. Det er aftalt der for 5. gang afholdes talentlejr. Datoen er 9-11 juni.

Når der ikke spilles EMT, summer det stadig af liv i klubben. Der er altid god stemning og spændende partier når der afvikles Hyggeskakturnering. Her er der plads til store og små overraskelser, men også det som Dr. ELO forudsiger.

Klubbens julefrokost med lynmesterskab, Knockout mesterskab, Sommerturnering på terrassen hos Dennis og Morten J. Fælles for disse arrangementer er at det altid er hyggeligt og åben for vores venner. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke bliver kæmpet til døden på skakbrættet.

Noget af det allermest unikke er vores venskab med Skakklubben i Uetze. Siden 1989 har vi været venner og besøgt hinanden hvert år. I år skal de gæste os. Dette vil I høre mere om senere i aften.

Vi har også et andet socialt aspekt i Præstø. Vi kommer hinanden ved. Det vil sige, der kan sagtens snakkes om andet end skak. Vi tager hånd om hinanden. Hvis en person har personlige udfordringer, så vil der altid være en at tale med i Præstø Skakklub. Man behøver ikke gå ”tom” hjem. Vi er der for hinanden og er opmærksom på hinanden. Prøv at se efter, og I vil se jeg har ret. De fleste af jer ved det sikkert allerede.

Det jeg forsøger at sige er…. Vi har en rigtig god klubånd på mange planer. Det skal vi være stolte af. Men husk – intet er en selvfølge!

Morten Frank Jensen

3. Fremlæggelse af regnskab

Vi kom ud af en året med et overskud på 10.702,98 kr., regnskabet er revideret uden yderligere kommentarer af revisorerne. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Der foreslås at udgifter og indtægter stilles op ved siden af hinanden i noterne for overblikket skyld.

4. Fastlæggelse af kontingent

Ingen stigning i kontingent.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af kasserer

Torben var villig til genvalg, og da der ingen konkurrenter var, blev han genvalgt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Erik var villig til genvalg, og da der ingen konkurrenter var blev Erik genvalgt.

8. Valg af to suppleanter

Jesper K. Müller er genvalgt som 1. suppleant

Michael Espensen var ikke villig til genvalg, og derfor blev Peter E. Olsen valgt som 2. suppleant.

9. Valg af revisorerne

 Uffe og Finn var begge villige til genvalg, og de blev genvalgt som revisorerne.

10. Turneringsledernes beretning

Hanus vandt klubmesterskabet, og da det var 3. gang i træk, kunne han beholde vandrepokalen

Bjarke blev nummer 2, og vandt præmiegruppe 1

Peder Lehmann blev nr. 1 i præmiegruppe 2

Oscar K. Müller blev ungdomsmester.

Knud Hansen vandt præmiegruppe 3

Peter Ravn vandt præmiegruppe 4

Villiam Vestergaard vandt præmiegruppe 5

Hanus Brekka vandt blev hyggemester, og Johannes blev junior hyggemester.

11. Holdledernes beretning

Holdledernes beretning bedes sendt til sekretær og referent Mike Bahnsen hvis de ønskes udgivet.

12.  Uetze

Mihai vandt lynturneringen og holdkampen endte 4½ – 2½ til tyskerne, og de fører derfor den samlede stilling med en enkelt.

Vi inviterer i år tyskerne op til os i den første weekend i september d. 1. til 3.

13. Evt.

 • Jan Gregor foreslår en opdatering af parti databasen med partier fra f.eks. Gøngeturnering som bliver analyseret af Fritz, og evt. med kommentarer.
 • Fremmede personer opretter sig på hjemmesiden og skriver mærkelige beskeder. Vi prøver en forsøgsordning hvor at man ikke kan oprette sig som bruger uden tilladelse, og ikke skrive i chatten uden at være logget ind.
 • Talentlejr, 16 børn deltager indtil videre, vi mangler en til at lave mad fredag aften.
 • Vores elitehold gik ikke videre i pokalskakken, men vi stiller et 50+ hold, og to juniorhold.
 • Sommerfesten afholdes d. 17.06.17 – Meld jer til! Først til mølle.
 • ”Fucking Skak” på Facebook – Tjek det ud!
 • Der takkes for god ro og orden!

 ______________________________________________________________________________

Generalforsamling d. 02.05.2016 – Tilstede var: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Morten Madsen, Mike Bahnsen, Bjarne Petersen, Lis K. Dam, Brandur Ellingsgaard, Bo Munksgaard, Uffe S. Christensne, Peder L. Larsen, Hanus Brekka, Lars Søndergaard, Peter E. Olsen, Michael Espensen, Jesper K. Müller og Knud Eriksen.

1. Valg af dirigent

– Bjarne blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning

Træningslejr

2015 og blev året hvor vi igen tog i mod ungdomslandstræner Mads Boe og hans store hold af danske ungdomstalenter. Det blev nogle gode dage hvor vi havde hele Abildhøjgården i brug. De unge var niveuainddelt i 3 grupper og modtog undervisning af blandt andet GM Allan Stig Rasmussen, Tom Petri og Mads Boe selv. GM Lars Schandorff var forbi og leverede et foredrag til glæde for alle. Der blev også tid til både fodboldkamp og landskamp på storskærm. Vi spillede en holdkamp mod den, og vi er jo ikke helt stærke nok til at matche dem, så Morten måtte rundt i naboklubberne og finde kvalificerede spillere. Holdkampen blev sendt live og resultatet af holdkampen blev 12-9 til Præstø og venner.
Det kræver en del af arbejde at få sådan et arrangement op og stå, men det er dog til at have med at gøre, ikke mindst fordi der også er en del forældre som gerne giver en hånd med. Der skal lyde en stor tak til alle Jer fra klubben som deltog i arrangementet og hjalp til med det ene og det andet. Madlavning, indkøb, rengøring og almindelig klargøring og forberedelse, af bla. Livedækningen. Vi havde også hjælp udefra da Jakob Sireborn fra Nykøbing F. helt uopfordret hjalp det meste af tiden. Om 1 måned kommer de alle sammen igen til den 4. træningssamling i Præstø.
De her dage er for mig et højdepunkt, og er med til at sætte Præstø Skakklub på landkortet.

Ungdomsarbejde og træning

Når vi nu er ved ungdomsarbejde og træning, så er det jo en stor udfordring og få gang i det igen her i klubben. Jesper Koch-Müller gjorde et godt initiativ i efteråret hvor han forsøgte at lave en undervisningsplan med faste dage, hvor vi alle så kunne byde ind på de enkelte dage som undervisere. Det fik dog desværre ikke bidt sig rigtig fast, det blev til at Morten havde de 2 første aftener, og så ebbede det ud igen. Det er svært, men vi må også bare erkende at det er noget man skal have lyst til at binde an med, men det gør det dog ikke mindre vigtigt af hensyn til klubbens fremtid, og skakkens fremtid i al almindelighed. Det er en hård nød og knække, og også uden at det kommer til at hænge på de samme. Men vi må jo se hvad der evt. kan bygges op til den kommende sæson. De hedengangne onsdags workshops er også efterspurgte.
Men vi har da heldigvis aktive juniorer. Johannes blev samlet vinder af 2-HK UGP U8. Det blev til en 2.plads i juniorholdturneringen på Sjælland, med holdet bestående af Justin, Oscar, Victor, Johannes samt Gustav Trærup fra Sorø.

Klubben i hverdagen

Præstø Skakklub er stadig en af de 5-6 største i hovedkredsen med omkring 30 medlemmer. Vi har mistet lidt medlemmer, men der er heldigvis også kommet nye til. Klubben er meget synlige ude i skaklandet, stor turneringsaktivitet blandt vores medlemmer, dette er meget positivt. Jeg har ikke det fulde overblik, men flere har været til DM, Horsens Lang weekend, Absalon EMT, Politken CUP, Klosterturnering i Maribo osv. og Jan har deltaget i senior DM i Køge. Samtidig rejser Oscar og Victor rundt i Europa og spiller turneringer, blandt andet ungdoms EM. Og så sent som i lørdags deltog klubben med et elitehold og et breddehold i pokalturneringen. Eliteholdet blev nr. 1 og kvalificerede sig til finalen, og på trods af at breddeholdet var seedet sidst, blev det en flot nr. 3 og kun 1 point fra også at kvalificere sig til finalen.
Vi har også stor aktivitet internt i klubben med endnu en rekorddeltagelse i Præstø Åben EMT med 37 deltagere til start, også med mange udefra. Det er lige på kanten til at vi har plads nok, men det er jo et luksusproblem. Vi oplever stor tilslutning til julefrokost og lynmesterskab.
Jeg synes dog det kunne være rart og se nogle flere på vores aftener udenfor klubturneringen, hvor vi spiller den sideløbende ”hyggeturnering”. Det er ikke så ”stramt”, som når vi spiller Præstø Åben EMT, og der er mere plads til lidt løssluppen snak, selvom partierne dog bliver taget seriøst nok. Skakspillere bryder sig jo bare ikke om at tabe, hygge eller ej.
Andre initiativer kunne man også ønske havde mere opbakning. F.eks bruger Morten meget lang tid på at lave den årlige julekalender på hjemmesiden. Det er faktisk ekstremt underholdende, og med mange sjove ting man skal finde ud af. Men det er vel kun en 5-6 stykker som rent faktisk bruger tid på at løse opgaverne.
Klubben var også repræsenteret ved Oscar, hans far Jesper og Mike. Der var tale om lidt cirkusradio, og egentlig værdi for klubben havde det vel næppe.

Holdturnering

Holdturnering i år blev jo den helt store succes, jeg vil overlade til holdlederne senere at berette om det i detaljer. Men vi havde 2 oprykkere i år. 1.holdet i mesterrækken vender tilbage til 2.division efter en ret sikker 1.plads. 2.holdet i B-rækken vinder også deres række og rykker op i A-rækken. Det er meget flot, og vi er således tilbage med 2 8-mands hold. Vi deltog med i alt 4 hold.

DM og delegeretmøde

DM blev igen holdt i Svendborg, hvor vi var en større delegation som drog afsted, vi var faktisk så mange, så vi næsten i hver runde havde interne opgør. Det er jo lidt ærgerligt at man skal det når man vælger og tage til DM, men så vidt jeg husker blev der ikke taget nogle venskabelige remiser, der blev spillet om alle point. Der var dog ingen af os som vandt DM. Det måtte i stedet afgøres mellem Sune Berg Hansen og Mads Andersen. De opnåede samme pointtal i hovedturneringen og skulle derfor spille omkamp over 2 hurtigpartier på sidstedagen. Selvom vi alle var færdige med vores partier var der bred enighed om at følge denne omkamp til dørs. Vi fulgte det på nærmeste hold i spillesalen, og kunne se nyligt udnævnte stormester Mads Andersen vinde 1,5-1. Om Sune Berg Hansen er blevet inspireret af de efterhånden mange b3-spillere i klubben vil jeg lade være usagt. Men ikke desto mindre var det Sunes åbningstræk i det 2. parti, som han dog ikke kunne føre til noget, og tabte partiet samt DM.
Når man er til DM, må man også tage til delegeretmøde. Det er en lidt tung og lettere visionsløs omgang, med en lang og endeløs opremsning af resultater, hvoraf mange er ”ligegyldige”, og den sædvanlige uddeling af hæderstegn. Det mest ophidsende var debatten om kontingentstigning. Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om en beskeden stigning af kontingentet, som har ligget fast siden 2009. Tim Bjerre som er formand for DSU´s tænketank, havde et modforslag. Forslaget gik på en større kontingentstigning, ca. 100 pr. medlem, som så skulle finansiere en konsulentstilling. Det skal være en fuldtidsstilling, hvor vedkommende bla. Skal have kontakt til DIF og offentlige myndigheder som kulturministiret, udvikle og forny organisationsstrukturen i DSU og etablere et landskontor som skulle agere støtte og hjælp til de enkelte klubber. Samtidig skulle juniorerne friholdes for kontingent stigning.
Det vandt overhovedet ikke genhør hverken hos hovedbestyrelsen eller blandt de tilstedeværede. Vi stemte for, men forslaget som helhed blev nedstemt. Dette fandt vi meget uforståeligt og overraskende. Bo var på scenen med sine imponerende talegaver og gav sin fulde opbakning til Tim Bjerre samt gik lidt i kødet på hovedbestyrelsen. Det prellede dog af.. Tim Bjerres forslag er om noget vejen frem for dansk skak. Desværre er der bare ikke nok som forstår det. Blandt elitespillerne har Sune Berg også talt for dette som vejen frem.
Det blev så hovedbestyrelsens forslag om den mindre kontingentstigning som blev vedtaget.

Hjemmeside

Vores hjemmeside kører flot, hvor Mike er kommet godt i gang som administrator sammen med Morten og Bjarne. Der er en del aktivitet derinde, mange er på dagligt tror jeg. Men der kunne sagtens være flere som bruger siden. Den er meget informativ og med rapporter efter hver runde i holdturneringen. Jesper er meget flittig til at skrive om Oscar og Victors meritter. Vi skrev også runderapporter fra DM, i hvert fald fra de første 4 runder. Meget sker dog også på vores FB side, hvor især Morten er flittig med at lægge billeder op fra de mange aktiviteter.

Møns Bank sponsorat

Vi har takket være Torben kunnet indgå en glimrende sponsor- og ambassadøraftale med Møns Bank. Aftalen indbefatter et fast beløb på kr. 5.000, samt et henvisningsbeløb på 1500 kr. pr. nyt kundeforhold til banken. Torben vil fortælle lidt mere om dette.
Vi forpligtiger os desuden til at gøre Møns Bank mere synlige i det daglige, både hjemmeside og FB. Vi skal have oprettet link til banken osv. Så her ligger der en opgave i den nærmeste fremtid.
Vi har derfor kunnet supplere op med spillertrøjer til vores nye 1.holdsspillere, reserverne til 1.holdet samt 4 hættetrøjer til ungdomsspillerne. Alle sammen i den sædvanlige blå farve, og med navn og… naturligvis… Møns Bank logo.

Skak ude i verden

Karjakin vand kandidatturneringen og vi skal derfor følge et meget spændende opgør om verdensmesterskabet mlm. ham og Magnus Carlsen til efteråret.

Lokaler

Vi har undersøgt et par muligheder for nye lokaler, dels på Klosternakkeskolen og i multicenteret, men desværre er det ikke anvendeligt noget af det. Det er meget svært at finde noget, men vi har en anmodning liggende hos ”Kultur og Fritid”.

Afrunding

Dette blev mit 2. og sidste år som formand. Jeg har i stedet for besluttet at færdiggøre min dommeruddannelse, så jeg kan gøre mig lidt mere gældende på det punkt, og sammen med Mike aflaste Morten lidt omkring, bla. holdkampene. Lige nu er det mig og Finn der har nøglerne til klubben. Morten er efter mange mange år blevet fritaget for nøgleansvar. Vi har fået lovning på endnu et sæt nøgler, så vi skal have fundet én til som kunne have lyst til at tage dette på sig. Men det kan I jo bruge sommerferien på at overveje.

Jeg vil nu overgå til resultatdelen af beretningen, og jeg lover den bliver kortere end under påskens delegeretmøde. Men sæsonen skal lige afrundes på behørig vis med dette overblik.

Resultater

Gøngeturneringen 2015
Flotte 28 deltagere i 4 grupper.
Vinder af mester gruppen og gøngemester Morten F. Jensen med 4 af 5
Delt vinder af basis 1 med 4 af 5 Morten Madsen og Erik O. Hansen
Vinder basis 2 med 4,5 af 5 Jakob Sireborn fra Nykøbing F.
Ikke mindre end 3 vindere af basis 3 med 4 af 5 Victor-Koch Müller, Mike Bahnsen og Knud Eriksen.

Simultan mod klubmester Hanus Brekka
Hanus vinder flot 7,5-4,5

Østsjællandsmesterskabet 2015
Vinder Morten Madsen

Urmatch 2015
Vi var jo værter i år for ur-matchen, som blev afholdt på Præstø Skole. Køge vandt med
80% og vi blev nr. 4 med 44,2%

Lynmesterskab 2015
Vinder Morten Madsen

Knock-out mesterskab 2016
Vinder Mikkel Strange Pokal (ER overdraget)

Hyggeskak
For kun 3. gang siden 2005 er det ikke Morten F. Jensen der vinder,
Vinder i år blev Hanus Brekka Rødvin
Bedste ungdomsspiller og samlet 8.plads Johannes Jensen Slik

Præstø Åben EMT 2015/2016
Det vigtigste til sidst, årets hovedturnering.

Vinder og dermed klubmester 2016, og for 2.år i træk. Med 9,5 af 11
Hanus Brekka. Pokal

Nærmeste forfølgere med 8,5 af 11 Morten F. Jensen og Erik O. Hansen
Bedste ungdomsspiller for 2. år i træk med 5,5 af 11 og samlet 20.plads Oscar-Koch Müller. Diplom
Oscar og Victor havde begge 5,5 point men Oscar vinder på lidt bedre korrektion.

Erik O. Hansen
02.05.2016

3. Aflæggelse af regnskab

– Torben fremlagde regnskabet for klubben, og det viste at klubben havde et lille overskud på ca. 1500,-. Regnskabet blev vedtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent

– I kraft af at DSU har valgt at sætte deres kontingent med 80 kr. for Voksne, 60 kr. for Seniorer, 60 kr. for Juniorer og 40 kr. for Børn. Dette medførte at bestyrelsen kom med et forslag på en ændring i kontingentet der så således ud: 100 kr. for Voksne fra 750 til 850 kr. om året. En stigning for Seniorer på 50 kr. fra 650 kr. til 700 kr. om året, og ingen stigning for Junior og Børn i klubben. Dette blev vedtaget og kontingent for klubben er nu ændret til: Voksne 425 kr. halvårligt, Seniorer 350 kr. halvårligt, Junior 200 kr. halvårligt, Børn (400 kr. årligt forudbetalt).

5. Evt. indkomne forslag

– Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand (Erik genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Morten F. Jensen som ny formand)

– Morten F. Jensen var bestyrelsens forslag til ny formand da den nuværende ikke stiller op. Og han blev valgt uden modkandidater.

Han havde forberedt denne takketale:

Tak for valget

Ja det er jo 2 år siden jeg sagde det var slut, men som James Bond sagde, Never say never again eller som Josie siger; “aldrig er meget lang tid”.

Min Vision er:

Præstø Skakklub skal være konstant i vækst og være et naturligt samlings punkt for skaklivet på Sydsjælland.

Præstø Skakklub skal være klubben for alle uanset styrke og baggrund – En seriøs hyggeklub.

En klub kan ikke fungere uden målrettet arbejde. Hvis man ikke gør noget, men bare fortsætter som man plejer, dør klubben stille og roligt. Vi har længe ligget som hovedkredsens 3. største klub. På den nuværende liste er vi trillet stille og roligt ned på 6 pladsen med et medlemstal på kun 31. Klubber som Maribo, Næstved og Skovbo har overhalet os. De 2 største er som sædvanlig Køge og Holbæk.

I den anden ende ser vi nu klubber som trues af nedlukning. Nordfalster har valgt at trække stikket ved udgangen af dette kvartal. Sammen med klubber som Dragsholm, Nyk. F og Tølløse har de under 10 medlemmer. Ud af hovedkredsens 25 klubber har 10 klubber under 15 medlemmer.

Hvad er kendetegnet for de klubber der ligger øverst i hovedkredsen? Der er ikke noget entydigt kendetegn, det ligger lige for at sige det er de klubber som har gang i noget ungdomsarbejde, men det passer ikke på hovedkredsens næststørste klub Holbæk som kun har 1 ungdomsmedlem hvor i mod den største klub Køge har 14 ungdomsmedlemmer. Ingen tvivl om at netop ungdomsarbejdet har stor andel i de fleste fremgangsrige klubber. Det har også været en stor andel i vores egne klub, og det er desværre nu gået næsten helt i stå, og det kan bl.a. mærkes på vores medlemstal. Som jeg ser det er alle medlemsgrupper lige vigtige og det er også netop derfor vi har den succes i vores klub, at alle niveauer og aldersgrupper er deltagende og har stor gavn af hinanden.
Som formand vil jeg uddelegere flere arbejdsopgaver og ansvar. Jeg er også i planlægningsfasen med et seminar for bestyrelsen evt. også for andre interesseret medlemmer, mere om det senere når jeg kender det endelige indhold.

Jeg vil bruge sommeren på at tænke mere over hvorledes vi kan fortsætte vores klub…. Det kan farligt hvis jeg tænker for meget, der kan nemt opstå mystiske tanker og ideer. Men det er netop det der driver mig i virket som formand. En af mine seneste tanker er, om klubben måske skulle tænke op at skifte navn. I lørdags ved pokalstævnet i Sorø var jeg den eneste af 8 spillere som rent faktisk bor i postnummer Præstø.

Med disse ord vil jeg igen takke for valget som formand….. Måske flere af jer nu har bange anelser for hvad jeg kan finde på i en lang sommerferie. 🙂

Morten Frank Jensen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Erik O. Hansen, Morten Madsen og Mike Bahnsen)

– Erik O. Hansen blev valgt for 1 år, og Morten Madsen samt Mike Bahnsen valgt for 2 år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg er Jesper Koch-Müller og Michael Espensen)

– Jesper K. Müller og Michael Espensen er valgt igen som suppleanter.

Valg af 2 revisorer (På valg er Uffe Christensen og Preben Karstensen)

– Uffe genvælges som revisor, Preben Karstensen stiller ikke op igen, og Finn Andersen har valgt at stille op, og han blev valgt.

8. Turneringsledernes beretninger

– Det er gået godt, med god ro og orden. En af de største klubturneringer i hovedkredsen, og Mikkel Strange skriver meget omkring den. Næste sæson vil byde på samme struktur, men anden udførelse af klubturneringen.

9. Holdledernes beretninger

– Beretning fra Præstø 4:

Det mest rutinerede juniorhold i C rækken …nogensinde ? Præstø (4)?

Efter succes sidste år med Præstø Skakklubs egen Jernlady Lis og de to unge og talentfulde brødre Koch-Müller..snakkede jeg med Morten F om at stå for et hold igen i 2015/2016. Der var også noget snak om noget juniorholdskak i nogle udvalgte weekender.

Da holdene blev sammensat fik jeg så tildelt nogle stærke kort (på papiret) og frem for alt nogle meget rutinerede spillere….jeg skal sige at jeg er meget glad for de tre faste (Mike Bahnsen, Lis Dam og Knud Eriksen) der har været med og ikke ville bytte dem for nogen andre, men at kalde det et juniorhold er nok lidt af en tilsnigelse.. regnestykket bliver ikke offentliggjort (vi snakker jo ikke om kvinders alder), men lad os sige det er noget over 50 (selv med Mike på holdet).

Sæsonstarten var hård ved os og hvor det sidste år var lidt stolpe ind i nogen af kampene var det absolut stolpe ud fra start. Efter afbud i de første kampe skulle jeg ud og finde nogle reserver og dejligt at Justin og Brandur og Brian beredvilligt stillede op…stor tak for det

Vi startede med to nederlag der på papiret så ud som om vi blev uspillet (det gjorde vi ikke), men det kostede lidt på selvtilliden

De sidste fire kampe vandt vi så tre af dem med stamspillerne, men det er jo også svært at være forsvarende mestre ( fra sidste år ) alle vil slå os og giver 200 %, men vi kom hurtigt efter det og mit gæt er vi snart bliver kaldt ind som reserver i de højere rækker måske divisionen …hvem ved ?

Kampreferaterne kan læses på hjemmesiden hvor jeg forsøger at vinkle det lidt…rene resultat tip kan blive kedeligt og det kan man jo læse mange andre steder, men synes faktisk at det er rart at se at alle andre hold bruger energi på at skrive fra kampene så andre end dem som var med, får lidt udenomsviden ..synes det skaber god ånd omkring holdskakken og holdskakken.. det er efter min mening noget vi skal værne om

Jeg håber at tiden kan findes til endnu en sæson … så må tiden jo vise om vi satser på rutine eller vovemod i den kommende sæson

Den stolte (junior) holdleder for Præstø 4

10. Uetze

– Uetze – Flot fremmøde fra klubbens side med 18 medlemmer. Hanus vandt vores Lyn, og fik derfor pokalen. Turen går i 2016 til Tyskland i første weekend af september.

11. Eventuelt

– Vi har fået ny sponsoraftale med Møns Bank

Morten F. Jensen vil prøve at arrangere noget træning på hovedkreds niveau, bl.a. sammen med Lars Christensen (Faxe) og evt. Mikkel Strange (Næstved).

Analyseaften med analyse af partier fra diverse holdkampe. Evt. med noget ekstra hjælp fra Mikkel Strange til analyse af partierne fra divisionen.

Mødet blev afsluttet med tak for god ro og orden.

Vi ses d. 08.05.2017

 ______________________________________________________________________________

General forsamling 04.05.2015

1. Valg af dirigent

 Bjarne blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning

– Ja dette er så min første beretning som formand for Præstø Skakklub. Hvis jeg skal forsøge at finde en overskrift dækkende min første sæson som formand så kunne jeg jo kalde den for ”rekordernes sæson”. Aldrig har der været så mange deltagere i klubturneringen/Præstø Åben EMT med 32 deltagere, og aldrig har der været så mange deltagere i vores julefrokost og lyn-mesterskab. Det er dog ikke noget jeg på nogen måde forsøger at tage æren for, blot en konstatering. Jeg tror faktisk heller ikke der tidligere har været så mange fra klubben som har deltaget i eksterne turneringer. Det være sig Lollandsfalster mesterskaberne i hurtig skak. Faxe Dag EMT, Horsens Lang Weekend, Politiken Cup, DM, OK og Superbrugsen Cup (Hvor vi tilmed fik en gruppevinder i vores nye medlem Bjarke) og senest pokalskakken og ikke mindst ungdomspillerne i diverse stævner. Det er vel ca. halvdelen af medlemmerne som har repræsenteret klubben på den måde. Og det er meget positivt. Lysten til at spille er til stede, og måske ligger kimen til dette i vores klubliv, som forhåbentlig er med til at skærpe spillelysten og det skaklige engagement i det hele taget.

En af grundene til at klubturneringen er blevet større er bla. at de unge spillere som Morten og hjælpere har trænet i gennem en årrække nu er blevet så modne og klar til at deltage i ”den rigtige turnering”. Det er jo Viktor, Oskar og Justin, Hakun, Villiam og Mark. Og det har været en fornøjelse at se dem deltage på lige fod med alle andre og betragte deres modne tilgang til spillet. Spillere fra naboklubberne har også vist en øget interesse i at deltage i vores aktiviteter, som udover Præstø Åben EMT også har været knockout og lynmesterskab.

Vi ligger stabilt på ca. 40 medlemmer i klubben, mens der i 2.hk er en fremgang på 4 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes dog kun at der er åbnet en ny klub, Magleby ved Skælskør samt at Køge har gang i en stor børneafdeling, meget positivt. Men havde det ikke været for disse 2 tiltag havde der været en stor tilbagegang.

Dette er bekymrende, men i Præstø formår vi heldigvis at holde niveauet, men vi ser også at ungdomsarbejdet i klubben nu stagnerer efter Mortens mangeårige arbejde. Forståeligt holder Morten sig nu lidt i baggrunden i den kommende tid efter års intenst arbejde, og vi skal nytænke hvordan vi bringer det videre. Der er dog allerede noget grundlæggende arbejde i gang i kulisserne. Ungdomsarbejdet er, og vil altid være det vigtigste for at sikre skakkens fremtid både hos os, regionalt og på landsplan. Men det er også noget som kræver meget energi og tid må vi bare erkende. Jeg har flere gange set i medierne at skakken er blevet draget ind i undervisningen på skoler rundt omkring i landet, det er noget vi ser med nogle års mellemrum, desværre ser det ikke ud til at det for alvor bider sig fast. Det vil nok altid kræve at der er lærere på de enkelte skoler som selv spiller skak samt engagerede forældre.

DM i år i Svendborg var det bedst besøgte i mange år, og vi var 4 fra klubben som deltog og nød dette perfekt arrangerede DM. Det var også her det årlige delegeret møde i DSU blev afholdt. Og det var lige så fredeligt som sidste år, til trods for at der denne gang skulle vælges nye folk til DSU. Formanden igennem 7 år Lars Bech Hansen trak sig fra posten sammen med Tom Skovsgård. Der sker nok ikke noget ved at der kommer nye kræfter til.  Den nye formand blev Poul Jacobsen uden modkandidater. Herudover blev Tom Petri valgt, ham kender vi jo fra vores 2 weekendlejre i 2012 og 2013, og Peter Willer Svendsen hvis kerneområde bla. er ungdomsskakken. Han virker som én med mange ideer. Hverken Poul Jacobsen eller Peter Willer Svendsens takketaler kastede dog særligt meget lys over deres visioner. Men lad os nu se se hvad fremtiden bringer, de skal have arbejdsro og plads til at komme ordentligt i gang med arbejdet.

Morten og Bjarne har også i denne sæson haft deres onsdags workshops, med stabilt fremmøde. Jeg tror mange flere kunne have glæde af dette fremragende tilbud.

Og så er klubben jo igen repræsenteret i 2.hovedkreds bestyrelse, da Morten atter blev valgt ind i. Denne gang på en lidt trist baggrund da den mangeårige kartoteksfører Leif Jensen gik bort tidligere på året. Morten har dermed overtaget hans plads.

Vi har i år deltaget med 4 hold i holdturneringen.. holdet i mesterrækken var tæt på oprykning men måtte nøjes med en 2.plads efter Maribo, som vi selv slog undervejs. Holdet i B-rækken blev nummer 4. Så var der 2 hold i C-række øst, hvor 3.holdet rent faktisk vandt puljen. FLOT. Jeg vil overlade til de enkelte holdledere at fortælle lidt mere detaljeret om holdsæsonen.

De årlige arrangementer med Uetze lever i bedste velgående, selvom der skal kæmpes lidt for at samle nok spillere, men det bliver dog til noget hvert år. I 2014 var det faktisk 25 års jubilæet da klubben besøgte Uetze. Torben vil fortælle lidt mere om denne tur.

Vores hjemmeside kan vi være stolte af, den er meget flot og indbydende. Og mange er aktive derinde. Det er en fornøjelse at læse beretninger fra turneringer rundt omkring, når f.eks Jesper skriver om Victor og Oscars meritter på den internationale skakscene. Der er generelt en del aktivitet derinde, men der kan sagtens ske endnu mere. Gerne flere beretninger fra turneringer, og så kan man jo også notere derinde i en særlig rubrik hvis man er tilmeldt en turnering. På den måde kan vi alle følge med hvem der er aktive og hvorhenne. Det bliver brugt for lidt synes jeg. Jeg selv som formand bør nok også være mere aktiv derinde, det vil jeg forsøge at blive bedre til.

Vi har nogle praktiske udfordringer i de lokaler vi er i nu, det er meget besværligt med vores materialer. Vi leder lidt efter et nyt sted at være, men det bliver kun hvis vi finder noget der er væsentligt bedre end stedet her. Det hviler på for få hænder at få klubaftenerne i gang, men alle har jo travlt med at nå det ene og det andet, ikke mindst at nå hjem fra arbejde. Men vi må på bedste vis, og så godt vi nu kan, løfte i fælles flok.

Jeg er stolt af Præstø Skakklub, og jeg ser lyst på fremtiden på klubbens vegne.

3. Aflæggelse af regnskab

– Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.

4. Fastlæggelse af kontingent

– Kontingentet forblev uændret.

5. Evt. indkomne forslag

– Vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt

6. Valg af kasserer (på valg er Torben Jensen)

– Torben blev genvalgt uden modstand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Morten F. Jensen, Morten Madsen og Mike Bahnsen)

– Morten F. Jensen valgt for 2 år, og Morten Madsen og Mike Bahnsen for et enkelt år

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg er Michael Espensen).

– Jesper K. Müller valgt som 1. suppleant og Michael Espensen genvalgt som 2. suppleant

Valg af 2 revisorer (På valg er Uffe Christensen og Preben Karstensen).

– Begge genvalgt

8. Turneringsledernes beretninger

– En fornøjelse!

9. Uetze

– 4., 5. og 6. september besøg af Uetze.

10. Eventuelt

– Forslag om at få Senior VM Jens Kristiansen, til at holde foredrag, evt. for hele 2. hovedkreds.

– Klubturneringen udvides til at være seedet i 4 runder, så man ikke løber ind i 1. holds spillere fra 3. runde.

– Hjemmesiden opdateres, Bjarne og Mike sætter sig sammen.

– Vi har ret til 1 Mesterrækkehold, 2 B-række hold, samt fri tilmelding til C-række.

 ______________________________________________________________________________

Generalforsamling d. 05.05.2014 – Til stede var: Morten F. Jensen, Erik O. Hansen, Torben B. Jensen, Morten Madsen, Michael Espensen, Uffe Christensen, Lis K. Dam, Peter E. Olsen, Knud Hansen, Bjarne Petersen, Frede Rasmussen, Jan Gregor, Preben Karstensen og Mike Bahnsen.

 1. Valg af dirigent – Bjarne blev enstemmigt valgt
 1. Formandens beretning*
 1. Aflæggelse af regnskab – Præstø Skakklub kunne præsentere et overskud på 6165,13 kr, dog var kioskindtægterne faldet, dog blev det godkendt.
 1. Ændring i kontingent – Kontingent uændret.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Morten F. Jensen, Erik O. Hansen bliver genvalgt, Morten Madsen indtræder som medlem.
 1. Valg af ny formand – Erik O. Hansen bliver valgt, ingen andre stiller op.
 1. Valg af 2 suppleanter – Michael Espensen genvælges, Mike Bahnsen indtræder.
 1. Valg af revisorer – Uffe Christensen bliver genvalgt, Preben Karstensen indtræder.
 1. Evt. indkomne forsklag – Ingen indkomne forslag.
 1. Turneringsledernes beretning – Klubturneringen vundet af Morten Madsen med 10½ af 11, og vinder 87 rating points. Finn og Morten F. Jensen får de sekundære placeringer. Phillip Adolf vinder over 100 rating points.
 1. Holdledernes beretning*
 1. Uetze – Tidspunktet er 26-28. september, alle opfordres til at tilmelde sig da det i år er 25 års jubilæum.
 1. Eventuelt – Lis modtager et gavekort på 250 kr. for hjælp med juniortræning. Jan Gregor gør opmærksom på at man kan se fødselsdato på hjemmesiden og mener ikke det er gavnligt, det er tage til efterretning. Jan Gregor udtrykker at skakbladet er til dels for dyrt og for uvæsentligt. Juleafslutning skal måske udføres på en anden måde med inddeling i grupper, evt. med inspiration fra DM. Bjarne modtager to flasker vin for sit arbejde med hjemmesiden, og Morten F. Jensen for sejren grandprix-turneringen. Den afgående modtager et gavekort til en romantisk middag for to, for sine 20 års tro tjeneste som formand

 ______________________________________________________________________________

Referat af generalforsamling den 06.05.2013.

De fremmødte er: Morten Madsen, Morten F Jensen, Erik O Hansen, Mike Bahnsen, Bjarne Petersen, Egon Hansen, Torben B Jensen, Peter E. Olsen og Phillip Adolf

 1. Valg af dirigent. – Bjarne bliver enstemmigt valgt som dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se formandens beretning
 3. Fastlæggelse af regnskab for det forløbne år – Præstø Skakklub kan præsentere et overskud på 11.902,21kr og dette blev godkendt
 4. Fastlæggelse af kontingent. -kontingentet for 2.HK stiger med 16kr, men da Præstø Skakklub hævede kontingentet sidste sæson, er det uændret.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. – Der var ingen indkomne forslag
 6. Valg af kasserer. – Torben Jensen blev enstemmigt genvalgt
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Bestyrelsens medlemmer blev enstemmigt genvalgt
 8. valg af suppleanter – Morten Madsen og Michael Espensen blev enstemmigt genvalgt
 9. Valg af Revisor – Knud Aage Føns og Uffe Christensen blev enstemmigt genvalgt
 10. Eventuelt. – Bjarne Petersen har meddelt at han stopper i klubben efter endt sæson. Knud Åge Fønss er også flyttet, men vil lige se tiden an om hvorvidt han stopper i klubben. De vil til en hver tid være velkommen tilbage i klubben. Formanden har bestemt sig for ikke at genopstille til posten næste sæson. Han vil i stedet hellige sig rekruttering og træning af nye medlemmer og juniorer. Der blev også talt lidt om hvorvidt klubben skal have en e-mail politik. Der var blandt de fremmødte ingen grund til at have en mailpolitik, da de syntes det kører fint som det gør. Formanden slutter af med at udtrykke sin ærgrelse over at der ikke er mødt flere frem til generalforsamlingen. Det er jo her man kan tilkendegive sin støtte og vise bestyrelsen sin opbakning samt at vise man er glad for at være medlem af klubben (hvis man da er det).

Formandens beretning 2013.

Så har vi nået slutningen af sæson 79 i Præstø Skakklub. Dette er min 19. beretning som formand for Præstø Skakklub.

Top skak er blevet interessant at følge. Spådommen, at Skak ville lide remisdøden, er gjort til skamme. Dette skyldes især fænomenet Magnus Carlsen. Han har en kampvilje og vinder instinkt, som gør at stillinger, andre mener, er remis, er vundne for ham. Man oplever en stor interesse for ham. Han har deltaget i 60 minuts i USA, er model for G-Star samt kåret af Cosmopolitan’s til at være blandt verdens 20. mest sexet mænd i 2013, bl.a. sammen David Beckham. Den 22. årige unge mand har også vundet retten til at møde verdensmester V. Anand til efteråret i en match om verdensmesterskabet. Dette vil helt sikkert give skak stor opmærksomhed i medierne, dette er jeg ikke i tvivl om.

Dansk Skak Union mister stadig medlemmer, dog ikke med samme hastighed mere. Vi er klart under 5000 medlemmer i Unionen. Alt ser nu ikke så sort ud. Mange skoler har fået skak på skemaet, og der er kommet en skakkens dag. Med alle de børn som lærer at spille skak, må nogen af dem da nå ud til klubberne skulle man mene. I påsken skete der også ting ved DM i Helsingør. Unge Davor Palo havde næsten ikke spillet skak i 5 år og blev danmarksmester! Og for første gang i en del år, kunne man sætte navn på stedet hvor næste DM skulle spilles. Det kunne tyde på der er en ændring på vej. Alt var dog ikke rosenrødt i påsken. Der var en del uro på delegeretmødet, i forbindelsen med redningen af Dansk Skak Salg, som nær endte udi, at formandens beretning ikke blev godkendt. Faktisk kunne jeg med Præstøs stemmer have nedstemt beretningen!

 1. Hovedkreds mister også medlemmer, og klubber er lukningstruet. Der er heldigvis også klubber med fremgang og hvor det emmer af liv. Holbæk Skakklub fik 2.hk initiativ pris, for nye tiltag som også har skaffet klubben flere medlemmer. Holdturneringen er en underlig størrelse, især når vi kommer ned i B-rækken. Her er kampene meget ulige, da der er klubber, med stærke spillere, som kun kan stille med 4-mands hold. De møder så andre hold bestående af nybegyndere og mindre øvede. Når så de vinder rækken med solidt forspring, er de ikke i stand til at rykke op, da de ikke kan skaffe de nødvendige 8 mand. Det betyder jo så at de i næste sæson, banker de samme igen, hvis de da ellers stadig har lyst til at stille op i holdturneringen under de betingelser. Vi fik desværre ikke gennemført ændringen af hovedkredsens holdturnering ved delegeretmødet før påske. Her ville vi gerne ændre hele holdturneringen til 4-mands hold (måske M-rækken med). Men dette blev ikke til noget i denne omgang. Hovedkredsen vil gerne gøre noget mere for de klubber, som har gang i juniorarbejdet. I den forbindelse blev et kontingentstigning, på 16 kr. årligt, for alle medlemmer i hovedkredsen vedtaget. Disse penge skal øremærkes til disse klubber, i en eller anden form.

I vores egen lille klub går det godt. Vi er hovedkredsens 3.største klub. Kun Holbæk og Næstved er større. Dette skyldes vores ungdomsarbejde. Bjarne har top tunet vores hjemmeside. Den er blevet et samlingssted for klubbens medlemmer. Især bruges chatten af mange til hurtigt at drøfte ditten og datten. Der er kommet mange funktioner som gør siden meget anvendelig, såsom tilmeldingssiden til EMTer og kommentar felterne. Dem der endnu ikke har opdaget det, skal bare hoppe ind og prøve. Det er ikke kun på nettet vi mødes. Vores julefrokost er godt besøgt. En anden ting mange ser frem til, er den årlige sommerfest hos Dennis og Lillian i Mern. Præstø Skakklub er valgt til at stå for endnu en talentlejr af Mads Boes talenter. Denne gang er der tale om 16 drenge og 4 piger. Holdkampen skal transmitteres live på internettet. Der skal lyde en stor tak til vores medlemmer, for det er nemlig jeres skyld, det kan lade sig gøre. Onsdagstræningen i klubben er en meget vigtig del af vores klub. Det er her vi rekrutterer og lærer nye børn og voksne at spille skak. Det sker 2 gange om måneden, typisk den 1. og 3. onsdag i måneden. Dette kombineret med vores Max 1300 EMTér og hyggeskak, har vi et godt og effektivt koncept i klubben. Nu skal man ikke kun lære at spille skak, man skal også have mulighed for at lære reglerne. Bjarne og jeg afholdte i efteråret dommerkursus i klubben, som forhåbentlig ender ud i en del nye skakdommere, som kan være med til at varetage opgaverne med vores mange turneringer. Juniorafdelingen deltager med succes i KSU juniorholdturnering med et hold. I alt 6 børn har deltaget i 9 holdkampe, og opnåede en samlet 6.plads. Det går så godt i Præstø, at skakbladets redaktør, Thorbjørn Rosenlund, besøgte klubben i den forgangne sæson. Det kom der en rigtig god artikel ud af. Nu må vi bare ikke læne os tilbage og tænke at, det går jo godt! Vi bliver nødt til at fortsætte med at udvikle og holde ved lige. Nu kommer det så…. Jeg er på valg som formand næste år, og her genopstiller jeg ikke til posten. Jeg vil i stedet gerne påtage mig rollen som junior/voksen træner i klubben. De andre ting i klubben vil jeg overlade til andre. Jeg vil gerne stadig være en del af bestyrelsen, men kun have med udviklingen og rekrutteringen af nye skakspillere at gøre, unge som gamle. Til næste år har jeg besiddet formandsposten i 20 år, så det må være på tide med nye og friske kræfter her. Jeg er ikke nervøs, da der findes mange gode kræfter i Præstø Skakklub. Det er sammen vi fortsat skal bære klubben frem. En ny formand vil aldrig stå alene, som man nemt kunne komme til i de gode gamle dage, eller i andre klubber. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden her, og vi kan måske blive endnu bedre. Vores vigtigste mål, udover at spille skak, må vel egentligt være, at vi alle tager ansvar på os og sammen udvikler og passer på vores klub.

Resultatmæssig del af beretningen:

 1. Forsommer EMT: 20 tilmeldte i 3 grupper. Per Hansen, Næstved vandt gr.1. Bo Munksgaard, Næstved vandt gr.2. Steen Bjørn, Næstved vandt gr.3. 5 Præstø spillere deltog.
 2. Gøngeturneringen EMT: 30 deltagere i 5 grupper. Mester: også her blev Per Hansen, Næstved nr.1. Basis 1: Thomas Kjær, Haslev. Basis 2: Bjarne Petersen, Præstø & Jens P. Petersen, SØL deler 1. pladsen. Basis 3: Knud Hansen, Præstø. Basis 4: Preben Karstensen, Præstø.
 3. Max 1300 EMT: 12 deltagere i 2 grupper. Gruppe 1: Phillip Adolf, Præstø 5/5. Gruppe 2: Justin W. Jensen, Præstø & Camilla Bak, Maribo deler 1. pladsen.
 4. Simultan mod Klubmester Finn Andersen. Finn tabte knebent 5-6 mod klubben.
 5. Uetze: Morten F. Jensen, Præstø vandt den årlige lynturnering.  Holdkampen Præstø – Uetze blev 3½ – 3½.
 6. Østsjællands Mesterskab: Lars Christensen, Faxe vandt.
 7. Urmatch i Faxe: Vi stillede med 17 mand! Sluttede på en acceptabel 3.plads.
 8. Max 1300 EMT: 18 deltagere i 3 grupper. Gr.1: Peter Jensen, Haslev. Gr.2: Mike Bahnsen, Præstø. Gr.3: Peter E. Olsen, Præstø 5/5.
 9. Max 1600 EMT: 6 deltagere i en gruppe. Vinder blev Peter Poulsgaard, Maribo.
 10. Lynmesterskab (jul): Vinder blev Morten F. Jensen. Bedste gr.2: Frede Rasmussen. Bedste gr.3: Phillip Adolf.
 11. Knock-Out: Erik O. Hansen.
 12. Hyggeskak: Morten F. Jensen.
 13. Udover de nævnte turneringer i klubben, har der været en del ude omkring og repræsentere klubben. Horsens Lang Weekend, Politiken Cup, DM i Helsingør, Faxe dag EMT, Næstved forårs EMT, Solrød EMT, Næstved dag EMT.

Alt dette kan også ses på vores fantastiske hjemmeside! Det var så slut på endnu et år i klubben!

Længe leve klubben!

______________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling 7. maj 2012

 1. Knud Åge Fønss vælges til dirigent. Han konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet og at forsamlingen er beslutningsdygtig.
 2. Formandens beretning (se her) I forlængelse af beretningen, udtrykte formanden sin ærgrelse over, at ikke flere var mødt op for at høre om bestyrelsens arbejde i den forgange sæson, samt at høre om fremtidsplanerne. Det er jo netop i dette forum, man kan komme med ros og ris, og vise bestyrelsen sin opbakning.
 3. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet viser et underskud grundet nyindkøbte materialer. Prisen på sodavand ændres fra 5,- kr. til 7,- kr. Kassereren syntes det var mærkeligt at kiosksalget gik i 0. Det blev aftalt at tømme kassen mere ofte. Regnskabet var blevet godkendt af revisorerne.
 4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog en stigning på 50,- kr. årligt til seniorer og pensionister. Dette blev vedtaget.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg til Morten F. Jensen, Erik O. Hansen og Thomas Wesche, samt ny valg til Phillip Adolf.
 6. Valg af formand. Morten F. Jensen blev genvalgt som formand.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Morten Madsen blev valgt som 1. suppleant og Michael Espensen genvalgt som 2. suppleant.
 8. Valg af 2 revisorer. Uffe S. Christensen og Knud Åge Fønss blev valgt.
 9. Indkommet forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter for klubben. De nye vedtægter blev godkendt.
 10. Turneringsledernes beretninger. Bjarne beretter om god turneringsform, der var dog mandefald gennem turneringen. Turneringen blev spændene da favoritterne faldt bagud i 2. del. Finn vandt turneringen og blev for 2. gang klubmester 2. pladsen gik til Erik ½ bagefter Og 3 pladsen gik til Morten F. Jensen 1 point bagefter og rating vinderen blev Phillip.
 11. Holdledernes beretninger. 1. holdet fik 1. pladsen i mesterrækken og rykker op i 2. division. Godt sammenhold, næsten ingen afbud, dog lidt beklagelser over forholdene ved nogle af spillestederne. 2. holdet spillede nogle gode kampe og opnåede en flot 4. plads. 3. holdet (det nye hold) spillede nogenlunde solidt, og fik ved storsejr i sidste runde en flot 2. plads.
 12. Uetze. De kommer på besøg fredag i uge 36. Det er 24. gang arrangementet blive afholdt.
 13. Eventuelt. Der blev snakket lidt om at træne i indstilling af vores ure. Vi skal have flere dommere, og i den forbindelse vil Bjarne P og Morten J lave en eller anden form for kursus.

Tilstede var: Phillip Adolf, Mike Bahnsen, Anders S. Brygger, Knud Åge Fønss, Jan Gregor, Egon Hansen, Erik O. Hansen, Knud Hansen, Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Morten Madsen, Bjarne Petersen & Thomas Wesche.

Skriv et svar