Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde mandag 28/3-2022

Allerslev kl. 19:30

Tilstede: Morten F. Jensen, Mike Bahnsen, Erik O. Hansen og Torben B. Jensen

Meldt afbud: Morten Madsen

 1. Siden sidst
 2. Regnskab
  Torben gennemgår regnskabet. Vi foreslår uændret kontingent.
 3. Status sæson 2021-22
  1. Præmier til gruppe vindere
   Morten J, Uffe, Matthias, Mike og Sebastian
  1. Pokal til klubmester
   Oscar
  1. Ungdomsmester erindrings-ting
   Johannes
 4. Pokalstævne
  Erik skriver til medlemmer
 5. Brev fra DSU vedr. divisionsturneringen
  Vi snakkede lidt om de forskellige forslag. Hvis vi går til match point, foretrækker vi 2 point for sejr og 1 for uafgjort. Ellers forholder vi os neutrale.
 6. Uetze
  2/9-4/9 i Præstø – Torben inviterer dem…. Udflugten, hvad skal det være?? Vi snakkede om nedenstående muligheder:
  Thorsvang
  Byvandring/Nysø slot
  Mønsklint/Nyore
  Gavnø
 7. Generalforsamling d. 9/5-2022
  Madsen, Mike og Morten J genopstiller….
 8. Evt.
  Aftale frokost før generalforsamling med Simon og Maria. 3 stk smørrebrød
  Den tager Morten J.

Bestyrelsesmøde mandag 9/8-2021

Allerslev kl. 19:30

Tilstede: Mike Bahnsen, Erik O. Hansen, Morten Madsen, Torben B. Jensen og Morten F. Jensen

Afbud: Peter Emil Olsen og Jesper Koch-Müller

 1. Siden sidst
  Torben fortæller at Møns Bank sponsoraftale er blevet forlænget.
 • Gennemgang af aktivitetskalenderen 21-22 (bilag vedhæftet)
  Aktiveterne gennemgået

 • Evt.
  • Spørger igen medlemmerne om de ønsker at spille fast på hold, være reserve eller slet ikke spille.
  • Vi skal snart besøge Uetze. Vi håber at komme afsted omkring 10 personer.

Bestyrelsesmøde mandag 03.05.21

Sted: Online via ZOOM

Kl. 19:30

Tilstede: Torben, Erik, Mike, Madsen og Morten F.

 1. Siden sidst
  2 nye medlemmer i klubben. Henrik Ginderskov og Peter Holmsø
  Morten F. har besøgt Bo, og havde en gave med fra klubben
  Startet online skak op på lichess
  MaxSkak hvor jeg træner begyndere og øvede og der spilles Max turneringer. Ikke kun medlemmer

Præstø Skakklub var i TV2 Øst

 • Regnskab
  Torben gennemgår regnskab
  Forslår uændret kontingent
 • Status sæson 2020-21
  Klubmester blev Oscar med 7 af 7
  Stort set alt andet blev aflyst
  Vi førte 2.div da den blev aflyst
 • Uetze
  1/10-3/10 besøger vi Uetze
  Vi skal have lynpokalen med, står hos formanden
 • Ændring af klubbens vedtægter
  Bestyrelsen fremlægger ændringsforslag til ændring af vedtægter § 11. Bestyrelse – valg.
 • Generalforsamling 17/5
  Dagsordenen gennemgået
  Vi giver kun præmie til klubmester Oscar
 • Evt.
  Morten F. fortsætter med online skaktræning hver anden uge online. Både for Præstø medlemmer og andre der er i målgruppen.
  Morten F. har foreslået DSU at man skulle kunne blive net-medlem af en klub ikke kun af selve Unionen.

Bestyrelsesmøde mandag 10/8-2020 kl. 19:30

Tilstede:
Morten Madsen, Peter Emil Olsen, Erik O. Hansen, Torben B. Jensen & Morten F. Jensen.

Afbud:

Jesper Koch-Müller & Mike Bahnsen

 1. Dialog med Dennis Grundtvig
  De sidste detaljer aftales med Dennis. Vi fik 1 ekstra nøgle til huset og 1 nøgle til kiosken. Erik og Morten J har begge en nøgle til klubhuset.
 2. Siden sidst
  Bordet rundt.
 3. Gennemgang af aktivitetskalenderen 20-21 (bilag vedhæftet)
  Ændrer Gøngeturneringen så første runde starter 19 april og bestyrelsesmødet lægges d.3 maj. Dette gøres for at give bedre muligheder for udsatte partier.
 4. Opgaver i klubben 20-21 (bilag vedhæftet) I dette punkt kommer vi langt omkring
  Bestyrelsen udbyder nogle arbejdsopgaver til medlemmerne. Disse punkter er interessante:
  1. Webmaster lærling – Hjælp til formanden som stadig også vil være ind over.
  2. Nyheder/artikler til hjemmesiden og facebook
  3. Ungdomsleder – skal stå for juniorarbejdet, ikke nødvendigvis træning. Mere koordinerende i forbindelse med junior turneringer.
  4. Sende artikler til aviserne

Evt.
Torben meddeler at næste opkrævning bliver for 1 år, da der ikke blev opkrævet under corona nedlukningen.

Bestyrelsesmøde mandag d. 4. maj 2020 kl. 19:30 – Online med ZOOM

Tilstede: Peter Emil Olsen, Erik O. Hansen, Torben B. Jensen, Mike Bahnsen, Morten Madsen og Morten F. Jensen.
Afbud: Jesper Koch-Müller.

 1. Siden sidst
 2. Regnskab
  Torben gennemgår regnskab og kører til Præstø på mandag og får revideret regnskabet hos Uffe. Husk en flaske til Finn for ny kunde i MønsBank.
  1. Pulje til driftstøtte 2020
   Ikke aktuelt i år.
 3. Status sæson 2019-20
  Vedr. klubmesterskab afventer vi meldingen fra regeringen 10. maj. Hvis der bliver åbnet op, kan vi spille de 3 sidste runder de kommende mandage og evt. udsatte på torsdage.
 4. Nye lokaler
  Ikke noget nyt fra kommunen. Morten J skriver til borgmester Michael Smed og spørger om status på lokale spørgsmålet.
 5. Uetze
  Vi ved ikke om vi får lov at besøge Uetze den første weekend i september 4/9 – 6/9 2020
  1. Invitation til internet skak
   Umiddelbart er der ingen interesse i at spille online skak. Men et godt initiativ fra vores tyske venner.
 6. Generalforsamling 18 maj
  Igen må vi lige vente til meldingen 10. maj.
  Hvis vi må mødes, finder vi ud af hvor det bedst kan lade sig gøre: Hvis vi ikke må mødes, bliver det ZOOM. Vi snakker sammen senest 11. maj., så ved vi mere.
  1. Forslag fra Brian
   Bestyrelsen beslutter at støtte forslaget fra Brian, om at førtidspensionister sidestilles i kontingent med almindelige pensionister.
 7. Evt.
  Knock-Out pokal graveres: 2020 Morten F. Jensen
  Lyn pokal Uetze graveres: 2019 Hanus Brekka
  Eventuelle præmier i Præstø Åben EMT 2019-2020 afventer hvad der sker 10. maj

Bestyrelsesmøde mandag 5/8-2019

Tilstede: Erik O. Hansen, Mike Bahnsen, Morten Madsen og Morten F. Jensen.
Fraværende: Torben B. Jensen, Peter E. Olsen og Jesper Koch-Müller.

 1. Siden sidst
  1. Morten M og Mike roser sommerfesten i Bårse, god fest.
  1. Morten J; Jeg er startet som Youtuber siden sidst 😉 Dvs. jeg laver en del skakvideoer af forskellig art.
  1. Klubben har været flot repræsenteret ved Xtracon. Især Bo gjorde det godt og vandt sin ratinggruppe. Johannes gik også lidt frem.
 2. Kalender 2019-2020
  1. Kalenderen er opdateret på hjemmesiden.
  1. Divisionsturneringen er ikke helt endelig godkendt, men meget tæt på.
  1. 2. hovedkreds holdturnering er heller ikke klar, dog har vi ugerne der skal spilles.
 3. Holdturnering
  1. Vi stiller med 1 Divisionshold (8), 1 A-hold (8), 1 B-hold (4), måske og 1 C-hold (4)
  1. Lavet et udkast som indeholder 4 hold.
  1. Dommere til at tage de 3 hjemmekampe (Bjarne P og Mike) og evt. 1 udefra.
 4. Uetze besøg (mail fra Torben)
  1. Torbens oplæg ser fornuftigt ud med at vi skal i trætoppene.
  1. Bestyrelsen har besluttet at klubben yder et ekstra tilskud, i anledning af 30-års jubilæet.
  1. Det ser ud til at tyskerne ankommer enten 7 eller 8.
  1. Hele weekend-arrangementet afholdes hjemme hos Henning og Evy.
 5. Evt.
  1. Vi snakkede om at afholde en weekend EMT over 3 dage (31/1 til 2/2)
  1. MAX EMT over 2 dage (1 time betænkningstid)

Bestyrelsesmøde 29-04-2019
Tilstede: Erik, Peter, Mike, Torben & Morten J
Fraværende: Morten M & Jesper

 1. Siden sidst, bordet rundt
  Simon var lige forbi og give en status på samarbejde. Svigtende fremmøde på klubaftener og nogle arrangementer i kalenderen blev nævnt. Morten J giver et kort referat fra delegeretmødet i 2-hk og ved påskestævnet i Svendborg.
 2. Regnskab v. Torben 
  Regnskabet balancerer hvis vi ikke regner indkøbet af vores SMART-TV med. Vi tænker vi fortsætter med samme kontingent.
 3. Dommerkursus status v. Morten J 
  3 ud af 10 har bestået teoretisk prøve.
 4. Næste sæsons aktivitetskalender v. Morten J 
  Vi gør os nogle tanker omkring ændring af vores kalender aktiviteter. Vi lægger klubmestersimultan mellem hurtigskakmesterskab og Østsjællandmesterskab. Sommerlyn rykkes frem så der ikke er så lang tid imellem den og Præstø Åben.
  Hyggeskak turnering sløjfes efter 26 år. I stedet vil aftenerne bruges til udsatte og Skak Café, dvs man kan komme og hygge og hvad man ellers føler for 😊 Vi vil indføre en udfordringsturnering med tidshandicap, for at beholde det gode aspekt fra vores hyggeskak turnering. Det betyder at dem der evt. skulle blive hurtig færdig med et ordinært parti, efterfølgende kan udfordre hinanden i denne. Den kan naturligvis også spilles på Café dagene.
 5. Uetze v. Torben 
  Første weekend i september 6/9-8/9. Udflugt til tårnet i Rønnede. Torben spørger Henning Jensen om vi kan være i deres gildesal denne weekend.
 6. Pokaler v. Erik
  Der er styr på pokalerne 😊
 7. Kiosk v. Morten M
  Madsen fortsætter det gode arbejde. 
 8. Pokalskak? 
  Erik vil prøve og se om der er stemning for at deltage i Sorø. Ellers kan vi stille med et senior- og juniorhold direkte til Svendborg.
 9. Evt. 
  DM bliver igen i Svendborg.
  Sommerfesten bliver igen til noget. Allerede efter 2 dage var der 13 tilmeldte af 20 pladser.
  Mike fortæller om at der kunne være noget frivilligt arbejde ved Arena Næstved for foreninger. Mike vil forsøge at høre der kunne være noget interesse blandt vores medlemmer.

Bestyrelsen Dagsorden mandag 6/8 2018
1. Siden sidst
Vi har fået et nyt medlem som starter 1/10 fra Sorø. Ellers lidt small talk om vejr
og vind.
2. Referat fra sidste møde
Grundet en defekt computer er referaterne fra bestyrelsesmødet og
generalforsamlingen august 2018. Formanden forsøger at stykker det sammen.
3. Forlængelse af sponsorat med Møns Bank?
Torben forhører om muligheden for at fortsætte med aftalen.
4. Kantinen
Morten Madsen har meddelt via mail, at han ønsker fortsat at varetage
kiosken.
5. Tilskud fra kommunen
6/7 2018 modtog vi vores tilskud for ungdom.
6. Ansøgning om tilskud til fladskærms-tv
Erik Hansen vil forfatte en ansøgning inden fristen.
7. Indkommet forslag fra Bjarne Petersen
Bjarne foreslår at der sættes styrkeliste efter ELO fremfor det danske
ratingtal. Da der kan opstå problemer med forglemmelse af
indberetning af udenlandske turneringer, der gør det danske ratingtal
ikke bliver korrigeret derefter.
Bestyrelsen skal overfor medlemmer præcisere at alle udenlandske
turneringer skal indberettes, da det jvf. DSU-regler er en pligt at
indberette.
Bestyrelsen vil ikke ændre på proceduren hvorpå vi sætter styrkelisten,
og vil stadig benytte det danske ratingtal. Bestyrelsen vil skærpe
opmærksomheden fremover for denne problemstilling.

8. Holdopstilling, bestemmes af holdleder?
1.holdet består af de 8 stærkeste aktive spillere. Rækkefølgen kan
sættes efter aftale mellem holdleder og spillere. De øvrige hold sættes
efter aktive spillere og hvem der har bil. Her vil det også være
holdlederen som sammen med spillerne sætter rækkefølgen.
9. Dommerkursus i Præstø i samarbejde med 2-hk – (mail med svar fra
Vagn).
Morten Jensen arbejder på at finde 2 datoer til afvikling af
Dommerkursus med Vagn som underviser og i samarbejde med 2-hk.

10. Evt.
Vi skal besøge Uetze om en måneds tid. Torben melder der pt. Er
tilmeldt 4 spillere. Vi skal mindst have 4 mere med.

——————————————————————————————————————————

Referat (meget kort) af bestyrelsesmødet den 7/8-17.
Tilstede: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Morten Madsen & Erik O. Hansen.
Fraværende: Mike Bahnsen, Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen.

Siden sidst
Bestyrelsesmedlemmerne havde lidt small talk.

Nye lokaler
Erik har sendt ansøgning om lokaletilskud samt momsrefusion til kommunen, vi afventer svar her fra.

Kaffesalg forbliver normal pris 10 kr./dag for hjælp til huslejen

Chokolade hæves fra 7 kr. til 10 kr. af samme årsag.

Udarbejdes ny prisliste med MobilePay.

Morten J køber en opslagstavle

Kage og lodtrækning til støtte til huslejen

Morten M vil undersøge muligheden for at være hjælpere til Vilde Vulkaner.

Erik vil kontakte LIONS omkring støttemuligheder.

Holde et lille møde en klubaften, måske nogen medlemmer har en god ide.

Aktiv Havn
Bestyrelsen informeres om aktiv havn lørdag 19/8 kl. 11-16.

Cafe Skak
tirsdage i ulige uger fra 12 september kl. 14 – 17 i Cafe Bernhard.

Uetze
Torben fortæller der kommer 9 tyskere denne gang. De forventer ankomst kl. 17:00 1/9 til Abildhøjgården. Borgcenteret i Vordingborg bliver nok udflugtsmålet i år.

Talentlejr
Gavekort til Josie & Charlotte for deres indsats med madlavningen. Morten M køber.

Holdturnering
Vi forventer at stille med 2-div hold, A-række hold samt 1 eller 2 B/C-hold.

Evt.
Det drøftes hvorledes et skilt til døren skal være.

Erik prøver at finde en bogreol i samme stil som skabet.

Erik ser også efter et ur til lokalet

Referent: Morten F. Jensen.


Bestyrelsesmøde d. 01.05.2017

Til stede: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Erik O. Hansen, Morten Madsen & Mike Bahnsen

Ikke til stede: Michael Espensen & Jesper K. Müller

 1. Siden sidst

 Der var ikke noget at rapportere fra siden sidst.

2. Status fra formanden

Formandens beretning er blevet forkortet, resultatdelen er blevet skåret væk da den findes overflødig i kraft af at alle nyheder omkring resultater og lign. kommer på hjemmeside og Facebook.

3. Regnskab

Regnskabet for sæsonen er pænt, og resultatet viser et overskud, og en generel sund økonomi. Dette mener bestyrelsen er særdeles tilfredsstillende.

4. Pokalstævne i Svendborg – Junior & Senior +50

 Vi har minimum 1 juniorhold til turneringen, der arbejdes på at få et andet hold også.

Der arbejdes på et Senior hold i 50+ rækken. Hvis muligt 2 hold i seniorrækken.

 5. Talentlejr – Weekenden 9.-11. juni.

Vi har lokalerne, brandmyndigheder underrettes. Vi arbejder videre med 16 børn på lejren. Morten Jensen arbejder videre med aftensmad de to dage, samt opstilling til holdkamp.

6. Aktiv havn 19/8-17 – Skak på torvet

 Skakspil på torvet ved Møns Bank. Uddeling af brochurer mv., stort skakspil, borde med brætter til spil med forbipasserende.

 7. 5-kant – Skal vi fortsætte?

Vi melder ud at vi ikke deltager i turneringen mere, da vi har massere af andre aktiviteter samt opbakning fra andre klubber ikke viser interesse heller.

8. Foreningsudvikling?

 Det er ikke relevant for os at melde os, og derfor melder vi ikke tilbage. Vi har allerede godt gang i klubben og kun lokalerne halter i vores tilfælde.

 9. Kuglepenne med reklame

Ca. 1.100,- for 150 kuglepenne med logo, navn, hjemmeside og motto. Der bliver arbejdet videre med alternative forslag/løsninger.

”Præmie” for henvisning af nye kunder til Møns Bank, f.eks. nogle flasker rødvin.

Bjarne honoreres for sit arbejde med Visions-seminar og som turneringsleder.

Tilbud omkring kaffe for en hel sæson eller for hver turnering for klubmedlemmer? (150,- for sæsonen, 80 for Klubturnering, 35 for Gøngeturnering)

Mobilepay-konto til klubben? Er ikke nødvendigt foreløbigt. Morten Jensens mobilepay vil så vidt muligt være tilgængeligt under turneringerne.

Gave til Maribo i anledning af deres nye klubhus. Gavekort til Dansk Skaksalg på omkring 250,-

Godt samarbejde med Faxe Skakklub, både med Østsjællands Mesterskab og træningskamp over 6 brætter.

Uetze: Første weekend i september. Udflugt: Borgcenter Vordingborg? – Højt tårn ved Faxe? – Jungshoved traktor træk?

Grand Prix turnering fortsætter som den har gjort tidligere.

Michael stiller ikke op som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen vil høre Bo eller Peder omkring suppleant stillingen.

 

________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 29.02.16
Tilstede: Erik O. Hansen, Torben B. Jensen, Morten F. Jensen, Morten Madsen, Mike Bahnsen & Michael Espensen.

1. Talentlejr
Den første weekend i juni, 3., 4. og 5.? Louise (Josie) samt kæreste og Karina laver aftensmad hhv. fredag og lørdag. Erik har ikke mulighed for at deltage lørdag. Forældre hjælper til igen. Begge lokaler skal være tilgængelige. Ekstra projektor et must, evt. indkøb af en til klubben. Erik tager kontakt til både Frank og Mads Boe.

2. Trøjer
Ungdoms samt førsteholds trøjer skal indkøbes. Vi får 2.500 kr. af Møns Bank, disse skal gå til indkøb af nye trøjer. Lehmann og Hanus skal have med navn på. Størrelser skal indhentes. Møns Bank skal ydermere fremstå tydeligere både på Facebook samt hjemmesiden. Erik orienterer Jesper omkring køb af trøjer, samt størrelser. Torben sørger for kontakt mellem klubben og banken.

3. Lokaler, lys og skabe
Nye skabe kunne være en god idé, men vi venter til der er afklaring fra kommunen omkring nye lokaler. Erik er i dialog med kommunen omkring de to første punkter.

4. Ungdomstræning
Der har ikke været den store opbakning til det, måske det skal flyttes til et andet tidspunkt? Jesper skal måske arrangere et eller ungdomstræning selv?

5. Bestyrelse og andet
Erik fortsætter ikke som formand, men Morten Jensen stiller gerne op, så længe han ikke skal have ansvar for nøgler, alarm og op- og nedlukning af klubben. 3 sæt nøgler vil måske være en god idé, Frank kontaktes. Finn vil gerne hjælpe til med åbning af klubben, dog ikke lukning. Prøveordning med at man selv sætter sit bræt op og pakker sammen, hvis ikke andet er gjort i forvejen.

Erik afslutter sin dommeruddannelse, og så kan han og Mike hjælpe til i diverse turneringer.

Morten Madsen og Mike Bahnsen er på valg til bestyrelsen, det er Erik også idet at han ikke fortsætter som formand, og bytter med Morten Jensen. Erik vælges kun for 1 år.

6. Eventuelt
Uge 7 skal måske ikke være klubturnering, men i stedet en Grand Prix dag.

________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 27/04-15 – Tilstede: Erik O. Hansen, Torben B. Jensen, Morten F. Jensen, Morten Madsen, Michael Espensen og Mike Bahnsen – Ikke tilstede: Ingen.

1) Mulig ændring af vedtægter, uklart omkring længde af valgperiode for menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Se nedenstående forslag.

Forslag til ændring pkt. 3 

“Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling:  Formand vælges på lige år, og kasserer vælges på ulige år. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen” Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og ellers konstituerer bestyrelsen sig selv”

Forslag til ændring pkt. 4 

“Suppleanter vælges for 1 år af gangen”

– Den går videre til accept til på generalforsamlingen.

2) Hvorledes skal vi håndtere gæstespillere i vores turneringer? Med baggrund i debatten på sidste bestyrelsesmøde, skal vi afgøre om ideen med passive medlemmer skal forfølges. 

Forslag:   ”Passiv medlemskab til en pris på kr.200,-  som ikke giver medlemskab af unionen men kun af klubben”

– Passivt medlemskab nedstemt, evt. et lille gebyr for ikke medlemmer der er med i Præstø turneringer. 150 kr. i gebyr for lyn og for knockout. Bedste Præstø medlem bliver klubmester, i klubturneringen.

3) Hjemmesiden

– God hjemmeside. Flere opgaver der skal opdateres på siden. Bjarne og Mike skal sætte sig sammen og blive opdateret på sidens funktioner.

4) Åbne/lukke klubben næste sæson, hvordan skal vi gribe det an? Hvem skal have nøgler og kode til alarm?  Evt. turnusordning?  Får vi nye lokaler bliver det måske en hel anden situation.

– Få noget hjælp fra medlemmer/forældre til at sætte tingene op.

5) Weekendlejr

– De gamle lokaler bruges til bespisning af de unge mennesker. Køkken for sig og spillested for sig.

6) Besøg af Uetze.  4.,5. og 6. september.

– Bookning af lokaler – Erik. Tovholder – Torben, evt. Bo. Udflugts forslag: Borgcenter, Kalkfabrikken (Finns arbejde),

7) Ungdomstræning..  På forrige bestyrelsesmøde blev foreslået at opfordre Uffe sammen med Mark til evt. at varetage noget af dette til næste sæson. Inden vi mødes har jeg fået en snak med Uffe. Michael Espensen er også positiv..

– Ungdomstræning nedlægges i skrivende stund. Stævnekørsel fortsætter dog ufortrødent. Michael går i gang med kigge efter nye børnemedlemmer.

8) Nye lokaler. Jeg har været på Præstø Privatskole (Klosternakken) og granske muligheder. Skoleleder Henrik Kjøller er meget positiv, og vil gerne huse os. De har ét stort lokale på 1.sal, som evt kan deles i 2. Der er plads nok, ca. 40 siddepladser.

Udmærkede stole og god belysning. Der er analyselokaler, køleskab og vi kan lave kaffe. OG vi kan have vores skab stående lige ved siden af. Vi kan også være der om søndagen. Vi skal ikke tænke på at åbne og lukke, det vil styres automatisk, når blot de har fået en plan over hvornår vi er der. Jeg har dog en enkel bekymring som er bordene. Det er enkeltmandsborde som måske er for små.. Jeg har vedlagt 3 billeder af lokalerne.

Der er plusser og minusser ved privatskolen, bordene er meget små, og det kræves 2 der er sat sammen. Mulighed for at have vores egne ting tæt på. Meget imødekommende. Minus med trapper der skal forceres. Ikke så meget plads som nuværende lokaler.

9) Vi skal stadigvæk have fundet en ny suppleant til bestyrelsen. Vores første forslag Bo vil helst undgå endnu en gang at blive involveret i bestyrelsesarbejde. Vi skal overveje muligheder. Jeg tænker måske Jan Gregor?

– Forslag til suppleant: Jesper, Lis, Finn, Jan.

10) Evt.

– Præmier til Præstø åben, evt. opdeling i grupper, eller ratingvækst.

– Ingen snak omkring partier, hvis der skal snakkes er det i analyserummet, hvilket også kun er for personer der ikke er i gang med et parti.

– 1 Mesterrække hold, 1-2 B-række hold, samt 1-2 C-række hold – et bestående af juniorer. Mere opsøgende arbejde fra holdlederne, så Morten slipper for at skulle stå for alt organisatorisk.

– Gratis kaffe til hyggeturnering frafalder, kagen forbliver gratis.

________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 19.01.15 – Tilstede: Erik O. Hansen, Morten F. Jensen, Morten Madsen og Mike Bahnsen

 1. Flere alternativer arbejdes videre med, Gjøngegardens lokaler, Abildhøjskolen, privatskolen og de gamle lokaler.
 1. Forslag om passive medlemmer, til en evt. pris af 200,- der ikke er medlem af unionen, men kun af klubben, hvilket kunne skaffe nye medlemmer, men at det også kan gøre at de mindre aktive bare melder sig til som passiv i stedet, for et billigere medlemskab, og det derfor kun er dem der spiller holdturnering som vil have det almindlige medlemskab.
 1. Positive holdninger omkring ændring af starttidspunkt på klubaftener. Starttidspunkt kl. 19.00. Lynturnering fungerede med seedet 15 runders schweizer, i stedet for ”rundt om bordet”. Opdateret regelsæt udarbejdes.
 1. Involvere forældrene mere, evt. de medbringer mad til om søndagen, lokalerne kunne godt danne rammerne, Madsen og frue kunne godt stå for madlavning lørdag. Vi arbejder videre med 1 weekend i juni d. 5.-6-.7.
 1. 4.-5.-6. september, Borgcenter som udflugtsmål. Torben som koordinator, måske Bo som medspiller?
 1. Nytænkning og nye kræfter. Mark og evt. Uffe?
 1. Arbejdes videre med, evt. Bo hvis han har lyst?

________________________________________________________________________________________________

PRÆSTØ SKAKKLUB-REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 8. APRIL 2013

Deltagere: Morten F. Jensen (MFJ) Erik O. Hansen (EOH), Thomas Wesche(TW), Morten Madsen(MM). Torben Jensen(TJ)deltog ca.det sidste kvarter.

Fraværende: Philip Adolf.

Mødets varighed: Fra kl.17.30-ca.18.30.

1) Formand MFJ beretter om møderne rundt omkring.

Delegeretmøde i påsken:Ændring af strukturen i holdturneringen, som bestyrelsen er en varm fortaler for, blev udsat med 1 år. Den har skabt en hel del debat, men er ikke blevet afvist, og der arbejdes videre med den. Formandens beretning blev med nød og næppe godkendt, MFJ mente at det var meget godt, da der ikke stod en alternativ klar til at overtage.

Delegeretmøde i 2.hovedkreds: Vores gode ven Henning Jakobsen fra Nordfalster kom ind i bestyrelsen i.s.f. MFJ, og han bliver nok den nye holdturneringsleder. Der blev vedtaget en kontingentstigning på 16,-kr. pr.voksen,som udelukkende skal bruges til juniorarbejde. Dette vedrører ikke os, da vi hev kontingenten sidste år. Torben fra Haslev forblev på posten som juniorleder, og det ber MFJ noget utilfreds med – der mangler struktur i juniorarbejdet, og beslutningerne er ofte konfus og mærkelige, mener MFJ.

Holbæk fik initiativpræmien og Greve havde den største medlemsfremgang i det forløbne år.

2)Hvad sker der i klubben ?

Juniortræningslejr: Det ser ud som der er styr på arrangementet, som har sin egen side på hjemmesiden. DSUs IT-ansvarlig Poul Jakobsen kommer og sætter live brætter op til holdkampen. MFJ undersøger med det trådløse netværk på stedet + underretter brandmyndighederne, som krævet.

Juniorarbejde: En meget tilfreds MFJ kunne berette at det kører derudaf med juniorerne, hvor der enda er medlemstilgang. De har igen deltaget i Københavnernes juniorturnering, som er en stor sucess, og afslutningen foregår, ligesom sidste år, hos kineseren i Vordingborg, som ejes af én af ungernes mor. På sigt kunne det være ønskeligt at få Michael Espensen involveret,men han har jo stadigvæk travlt med hus+forretning.

Generalforsamling: MFJ er lidt i tvivl om hvem der er på valg hvornår,han mener ikke at det fremgår tydeligt af vedtægterne, og han vil tage den med Brandur.

Pokalturnering: Efter en del års fravær skal vi i år igen være med. Der er fhv. stor tilslutning, og p.t. deltager vi med 1 senior- og 1 juniorhold. Det indledende stævne afholdes i Sorø, benzinpenge denne dag skal afregnes direkte med chaufføren.

A-holdets kørselsregnskab: TJ berettede at holdet havde, sædvanen tro, afregnet direkte med chaufførerne hver gang, selvom bestyrelsen i starten af sæsonen havde lovet samme betingelser som på 2.divisionsholdet (1,-kr.pr.km). TJ vil tage kontakt med dem.

3) Eventuelt

Klubbens email politik:Der var opstået en lille tvist mellem Jan Gregor og TW, da TW svarede til samtlige modtager af div. Mails ang. turneringer rundt omkring. Dette mente Jan ikke man skulle, og han bad derfor bestyrelsen om at tage stilling til spørgsmålet, samt om at udarbejde en email politik for klubben.

Bestyrelsen diskuterede emnet, men mente afslutningsvis ikke at kunne tage endeligt stilling til spørgsmålet. Bestyrelsen blev enige om at overlade spørgsmålet til den kommende generalforsamling.

Møns Bank: TJ spurgte til status i sagen. MFJ have ikke hørt andet end den sidste aftale han havde med dem om et sponsorat på 5.000,-kr., men lovede at følge op ved at sætte Mogens Jensen på sagen.

MFJ takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Referent:

Thomas Wesche, Mern, den 20. maj 2013.

________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 13.08.2012 kl. 19:00 – 21:00
Deltagere: Morten F. Jensen, Erik O. Hansen, Thomas Wesche, Phillip Adolf, Morten Madsen. Fraværende: Torben B. Jensen & Michael Espensen.

Dagsorden

 1. Siden sidst: Vi snakkede om Morten og Thomas medvirken i Horsens Lang Weekend, Mortens deltagelse i Politiken Cup samt vores torvearrangement ved foreningernes dag i Præstø, med efterfølgende flot omtale i pressen.
 2. Ungdomstræning i denne sæson: Indtil videre står Morten F. Jensen for voksen- & ungdomstræningen, men andre er velkommen til at melde sig som hjælpere, da formanden har meget at se til, Erik var eventuelt frisk men ugedagen passede ikke.
 3. Uddannelse af dommere til holdturneringen: Morten kan ikke længere være dommer i 2. Hovedkreds, så det var på tale at få uddannet andre som dommer, eventuelt nogle af de andre bestyrelses medlemmer samt andre der er interesseret, det var på tale at uddannelsen eventuelt kunne foregå om søndagen efter Max 1300/1600. Thomas, Erik & Phillip er interesseret.
 4. Holdturnering 2012-2013: Det blev bestemt at klubben vil betale 1 kr. pr kørt km til kørsel til holdkampe (2 biler i 2.div. og A-rækken, 1 bil i B-rækken) samt kørsel til juniorarrangementer (1 bil til juniorleder).
 5. EMT i Præstø 2012-2013: Der er masser af succes med de forskellige EMT’er vi har i Præstø, Bla. Er Max konceptet blevet populært rundt omkring i landet.
 6. Det sidste vedr. Uetze besøg: Der blev snakket om en udflugt med Uetze til Middelaldercenter eller automobil center hvor der vil blive fulgt op på priser mm. Holdkampen kunne eventuelt spilles med start kl. 14 eller 15?
 7. Juniortræningssamling igen?: Der var stor enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne at træningslejeren var en succes, og vi ønsker at gentage arrangementet, det er derudover god reklame for Præstø skakklub.
 8. Eventuelt: Morten M vil stå for indkøb af drikkevarer til klubben, da han kan skaffe dem meget billigt. Vi snakkede også om at få en annonce i avisen (Ugebladet Præstø) hvor klubben vil hverve medlemmer på alle aldre og niveauer. Thomas vil lave et udkast til dette.

Phillip Adolf – Sekretær Præstø Skakklub.

________________________________________________________________________________________________

PRÆSTØ SKAKKLUB
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 21.MARTS 2012

Mødestart: kl.19.15
Mødedeltager: Formand Morten F. Jensen (MFJ), kasserer Torben B. Jensen (TBJ), Erik O. Hansen (EOH), Thomas Wesche (TW).
Fraværende var sekretær Anders Brygger og suppleant Michael Espensen, som begge spillede på 3.holdet denne aften.
Sekretæropgaven blev derfor overdraget til TW.

Dagsorden:

 1. Siden sidst – Runde i bestyrelsen
  2. Forsikring af klubbens materialer – Status ved Torben
  3. Opdatering af klubbens vedtægter – (Bilag) ved Morten
  4. Ny hjemmeside – Ved Morten
  5. Ungdomstræning – Ved Morten (børneattest og instruktør støtte)
  6. Talentlejr i Præstø Skakklub – Ved Morten
  7. Bestyrelses medlemmer på valg – Morten, Erik og Thomas er på valg.
  8. Uetze arrangement – Ved Thomas
  9. Evt.
  ________________________________________________
  1. MFJ blev af 2.hovedkredsens formand Niels Steen Larsen informeret om at vil få overrakt DSUs hæderstegn ved påskestævnet, og for første gang så vi vores formand temmelig mundlam ! 1.holdet har vundet Mesterrækken og er rykket op i 2.divison, og 2.holdet har gjort det fremragende med kun 1 nederlag over hele sæsonen i A-rækken.
  2. TBJ fremlagde tilbud af TopDanmark, som omfatter ødelæggelse af vores materiale ved brand, tyveri og vand og vil koste 3.509,-kr./år. Bestyrelsen drøftede muligheder for hjælp udefra, hvis vi skulle erstatte vores materiale, og blev ellers enig om at det er en dyr pris for forsikringen. Sagen skal fremlægges generalforsamlingen under “Evt.”.
  3. Brandur havde udarbejdet forslag til nye vedtægter. Dette blev gennemgået, og efter man havde justeret det med små ændringer vedtog en enig betyrelse Brandurs udmærkede arbejde. MFJ tager kontakt til ham for at få foretaget ændringerne.
  4. MFJ fremviste udførligt foreningens nye hjemmeside, som han og Bjarne Petersen havde arbejdet på et stykke tid. Alle sider blev gennemgået, og Chat funktionen og oprettelse af nyt indlæg fik særlig opmærksomhed. EOH foreslå æresmedlemmerne optaget med billede som særlig fane under “Medlemmer”, og TBJ forespurgte om automatisk oversættelse til Tysk var en mulighed, MFJ undersøger. Alle var særligt glade for billederne på siden, og en enig bestyrelse takkede MFJ og Bjarne for det store og glimrende arbejde de havde lagt i siden, hvorefter bestyrelsen gav grønt lys til at den nye hjemmeside kunne søsættes.
  5. MFJ berettede om ungdomsarbejdet. Træningen var skåret ned fra hver onsdag til hver 14.dag, og deltagelse i KSUs holdturnering havde været en kæmpesucess, som så absolut skal gentages i den kommende sæson. Stabilt antal af unge, ganske få skulle udmeldes, men der var udsigt til et par nye. Der er iflg. MFJ et par gode talenter iblandt de unge, som arbejder godt og en del deltager igen i “Under 1300-EMT”. MFJ var meget tilfreds med afdelingen, men var også glad for at Dennis Larsen har tilbudt at hjælpe lidt i den nye sæson.
  6. Programmet for weekenden blev gennemgået, og muligheden for deltagelse af Præstø spillere i de forskellige seancer drøftet. TBJ spurgte om der var et budget til f.eks.indkøbene, MFJ undersøger v/undgomdslandstræner Mads Boe. TW kontakter medierne, også TV2Øst. Generelt stor tilfredshed og optimisme i bestyrelsen over arrangementet.
  7. Alle der er på valg vil modtage genvalg. Anders Brygger kommer til at udgå grundet flytning til Odense, emnerne til mulige nye bestyrelsemedlemmer blev drøftet og fundet, MFJ forespørger hos personerne.
  8. Bestyrelsen satser på at afholde arrangementet på vores spillested, for første gang i historien skal det altså ikke være i Allerslev. Datoen ligger fast, den 1.weekend i september måned. TW kontakter tyskerne og vores medlemmer, bestyrelsen drøftede de muligheder der var for “udflugten” om lørdagen. Man fandt på i alt 7 aktiviteter, som nu skal undersøges nærmere.
  9. a) EOH foreslå at forespørge hos Møns Bank med henblik på støtte til udekampene i 2.div., samt indkøb af ens skjorter med sponsorens påtryk. Tanker er at sponsoren skal støtte turene med 1.000,-kr. pr.kamp, som bl.a. skal bruges til bespisning. MFJ taler med sin far Mogens om at kontakte banken. Den generelle afvikling af udekampene blev drøftet, da der jo bliver nogle fhv. lange ture til Fyn.
  b) TW spurgte på evt.forhøjelse af priserne i kaffeboden. En enig bestyrelse mente ikke at dette var nødvendigt, dog skulle prisen på sodavand forhøjes fra 5,- til 7,-kr. Generelt “god gang i butikken”, og salget til A-rækkens afslutningsstævne drøftedes. Ca.800,-kr. blev der solgt for, og efter TW gjorde opmærksom på at der vel kun var 30-35 stk. ud af 70 tilstedeværende, der handlede i boden, ansås omsætningen for acceptabel.
  Formand MFJ hævede bestyrelsesmødet kl.21.55.
  Referent: Thomas Wesche
  Mern, d.22.03.2012

 

Skriv et svar