Generalforsamling for Præstø Skakklub
avatar

Mandag d. 20. maj 2019 kl. 19:30 i Bårse Samlingshus.

Der indbydes til forårsfrokost kl. 18:30 inden Generalforsamlingen begynder.

Pris: 50,-. kr. inkl. 1 øl eller vand. (Tilmelding til formanden: formand@p-skakklub.dk eller på telefon 25854720 senest mandag d. 13. maj).

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt deltager i Generalforsamlingen. Det er tidspunktet på året, hvor medlemmerne har mulighed for, at høre formandens beretning og give deres støtte, kommentarer mv. til dem der arbejder hele året, med at gøre vores klub, til et godt sted at komme. Kom og vær med til at vise, at man værdsætter at være en del af Præstø Skakklub!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af kasserer (Torben B. Jensen er på valg)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik O. Hansen er på valg)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen er på valg).
 9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Finn Holmsø er på valg).
 10. Turneringsledernes beretninger
 11. Holdledernes beretninger
 12. Uetze
 13. Eventuelt

Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til

Morten F. Jensen, Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720.

E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 10. maj 2019.

4. plads i 2. div. til Præstø
avatar

Køge sørgede for en fin afvikling af sidste runde i 2. div. Alle kampe blev vist live. Vi havde i sidste kamp nr. 2 i rækken stærke Sydøstfyn som modstander. Vi kunne ikke rykke ned, så der var ikke de store nerver op til kampen. Vil ville dog gerne slutte af med et godt resultat, så vi kunne beholde vores 3. plads i rækken. Det lykkedes dog ikke, mere om dette senere.

3.15 Bjarne Haar spillede i denne weekend om jernbanemesterskabet, så Morten J havde på bræt 1 forhøjelsen af Steffen Pedersen. Spillede egentligt et fint parti, men pludselig var der problemer i b og c-linjen. 0-1

3.20 Finn vinder et fint parti. Gav 2 springere for et tårn og bonde, og da først Finn’s tårne kom på åbne linjer, var det udslagsgivende. Der var noget med, at der blev vundet en officer. Flot Finn. 1-1

3.30 Torben taber. Mistede en bonde i midtspillet p.g.a. udækket løber på c6. Modstanderen førte sikkert gevinsten hjem. 1-2

3.36 Bjarke vinder og udligner i fin stil. Gav en springer for 2 bønder og stærkt angreb på kongen. Modstanderen kom til at stå meget passivt, og Bjarke blev ved med at presse på. Stærkt spillet Bjarke. 2-2

3.45 Erik taber. Øv og ærgerligt. Var ellers kommet en bonde foran ved godt spil, men pludselig var der en helt åben motorvej i a-linjen til bondefremstød, som ikke kunne standses. 2-3

3.50 Madsen taber. Mistede en bonde, og kom i slutsoillet 2 bønder bagud, men uligfarvede løbere skulle nok sikre remis’en, men Morten gik vist nok – desværre – i en “selv-hjælpe-mat”. Øv-øv 2-4

4.55 Hanus skulle tidligt hjem. Skulle ud og spise med konen, så Hanus havde tilbudt remis, som blev afslået. Sådan var sidste års møde med Sydøstfyns modstander også, og der vandt Hanus også. Efter mange træk vandt Hanus i fin stil. 3-4

5.35 Tilbage sad Oscar, der med en remis lige netop kunne sikre os 3. pladsen . Det var også en stilling, som var en sikker remis. Det var dog Oscar, der hele tiden skulle spille det rigtige træk, enten med kongen eller sin løber. Der var de enste 2 brikker, der kunne flyttes. Modtsnaderen have konge og springer i stedet. Og så var der vist 5 bønder til hver, der var helt låst fast. Springeren kunne hoppe frem og tilbage, ud og ind, og i tidspresset trækker Oscar forkert, og må give op. 3-5

Med dette resultat ender vi på 4. pladsen med 29,5 p. , mens Læseforeningen lige gik forbi med 30,0 p. Tillykke til Køge, der vandt i sikker stil. Sydøstfyn blev nr. 2. Vi kan derfor glæde os til endnu en sæson i 2. div.

/ Holdleder