DM 1.runde
avatar

Efter en lang tur til det jyske, fandt vi Rebild Bakker og campingpladsen. Vi blev installeret i en primitiv hytte, uden vand og toilet. Men hvad skal vi også med det, når vi har øl, rødvin og 1 enkelt. Vi så os lidt omkring på spillestedet, og fulgte også lidt med i landsholdsklassen. Vi skulle først i ilden kl. 17:00 den første dag. De næste 4 dage starter vi kl. 13:00 og de sidste to kl.: 09:00. Resultatet i første runde var godkendt 2 af 3. Bjarne vandt, Erik og undertegnet spillede remis. Mit parti ligger på DM sitet da det blev spillet på livebræt.

Nu er vi bare trætte, og skal forsøge at få lidt hvile, så vi er friske imorgen. Godnat!

Delegeretmøde i 2. hovedkreds
avatar

Lørdag eftermiddag brugte formanden, Mike og jeg i Tølløse til det årlige delegeretmøde i hovedkredsen, mødet hvor der gøres status over året og hvor der træffes beslutninger om den kommende sæson.
Det store emne i år var holdturneringens struktur og ikke mindre end 4 forslag var lagt frem til diskussion. Inden den kom rigtig i gang meddelte Morten Olsen fra Ringsted at de ikke stiller med et 8 mandshold i næste sæson så Kalundborg sikkert får et år mere i M-rækken.
Det blev vedtaget at der næste år kun er én A-række bestående af formentlig Vordingborg, Haslev, Maribo 2, Nordfalster, Skovbo, Holbæk 3, Sorø 2 og enten Nykøbing S eller Sydøstlolland. En række med store transportudfordringer, men også med sportslige udfordringer! En del af transportproblemerne kunne måske løses ved at lade “yderhold” mødes mere centrale steder som fx Haslev.
De øvrige A-hold bliver til 4-mandshold i B-rækken og så oprettes en C-række så det bliver muligt for alle at få sportsligt rimelige og udfordrende kampe. Faktisk er det muligt for alle hovedkredsens klubber at stille mindst eet hold i c-rækken. Betænkningstiden i C-rækken bliver 1½ time pr. spiller til hele partiet med start kl. 19.00 og så længe der ikke deltager spillere over 2200 kan den Elo-rates.
En anden drastisk beslutning der blev taget var at dette gælder allerede for indeværende sæson!

Jubilæumstur 25 år til Uetze 26-28. sept. 2014
avatar

Hej alle

Så ligger datoen fast for vores tur til vor venskabsklub Uetze Skakklub.

Det er i år jubilæumsår – 25 år – for vores venskab med Uetze. Vi er derfor igen i år inviteret til Uetze, hvor der som noget ekstra laves en åben turnering med 4-mands-hold. Om vi f.eks. bliver 10 gør ikke noget, for så laver vi bare et blandet hold med “danskere og tyskere”.

For dem, der ikke har prøvet at være med, så kører vi fra Præstø kl. ca. 10.00 fredag den 26. sept, og er hjemme igen i løbet af søndagen 28. sept (sikkert først i løbet af aftenen, da vi måske skal spille vore årlige holdkamp søndag formiddag).

Vi bor privat og har således ikke udgifter til mad + drikkelse. Kun til turen frem og tilbage. Der er søgt om tilskud fra Vord. Kommune, men beløbet kendes ikke endnu.

Deltagergebyret vil derfor være på ca. 3-500 kr., og dækker udgift til kørsel + færge.

Vi starter i Uetze fredag kl. 17.00 (ca) og får noget at spise, og så er der lynturnering – alle mod alle – fredag aften.

Lørdag  åben 4-mands-turnering, lørdag aften grill + hygge, og så regner vi med at nå at kunne spille holdkampen søndag formiddag.

Da det er 25. år, så håber vi på et stort og flot fremmøde. Sæt derfor allerede kryds i kalenderen den 26-28. sept.  Tilmelding kan allerede nuske til undertegnede.

Og vi håber meget at se nye ansigter igen i år!

Spørgsmål er meget velkomne

mvh

Torben