Stemning fra Helsingør
avatar

Jeg var lige forbi Politikken Cup i dag for at hilse på, snuse lidt til stemningen og støtte vores enlige deltager :-)
Jeg tror Morten var lidt træt til første parti, som jo også startede allerede kl. 10, helt umenneskeligt! Han kom dog rigtig godt ud af åbningen og står helt overlegent her:

current_board

Der er opstået en Fransk-lignende struktur hvor hvid har spillet rigtig mange bondetræk og har vundet noget terræn, men den sorte stilling er næsten fuldt udviklet. IM Andrew Martin har en analyse fra 2. runde af det britiske mesterskab af ideerne i den type stillinger her.
Morten spiller helt rigtigt Da6, modstanderen svarer De2 og Morten burde have byttet dronninger (et alternativ som vi så på under analysen er Tc4 som også er godt). KxDe2 efterfølges af Sc2, Tb1 – Sxd4+, SxS- SxS+ og sort bevarer fordelen. I stedet bliver Da5 spillet og senere får Morten lavet et træk der sælger en bonde. Stillingen blev uhyggeligt kompliceret, men den hvide mand holdt tungen lige i munden og indkasserede det hele point.

Lidt regelrytteri
avatar

Her i dag træder de nye skakregler i kraft og selv om selve spillet ikke har ændret sig grundlæggende siden midten af det 19. århundrede, sker der til stadighed regelændringer. Her er nogle af de vigtigste, og vær opmærksom på at det i dag IKKE er 1. april.

Forvandlingsregel.
Dette er nu en regel, før var det blot en beskrivelse. Forvandling kan ske på flere måder; men kan føre bonden ned, fjerne den og placere den nye figur på forvandlingsfeltet. Det er også muligt at placere den nye brik og derefter fjerne bonden.

Vær opmærksom på at hvis man har ført bonden til 8. række og trykket på uret uden at indsætte en ny figur, betragtes det som et ulovligt træk! Modstanderen tildeles 2 minutter ekstra og den eneste brik, der kan vælges, er Dronningen.

Elektroniske dimser.
Det er ikke tilladt en spiller at medbringe nogen form for elektronisk kommunikationsudstyr på spillestedet! Gør man det, er partiet tabt, med mindre turneringsreglementet foreskriver en anden straf, så husk at læse indbydelsen grundigt.

Nul-tolerance.
Reglementet skal fremover angive hvor meget en spiller må komme for sent til brættet. Den hidtidige regel om at partiet som standard var tabt hvis man ikke var ved brættet ved spilletidens begyndelse er ikke mere gældende.

Ulovlige træk.
For at et træk kan anses for at være ulovligt skal det være fuldført. Det vil sige at brikken skal være placeret på det nye felt og uret trykket ned.

Ved første ulovlige træk skal modstanderen tildeles 2 minutter ekstra tid. Ved andet ulovlige træk af samme spiller har denne tabt partiet.

I hurtigskak gælder nu samme regel som i lyn – eet ulovligt træk taber partiet.

Remis.
Reglerne om ”samme stilling 3 gange med samme spiller i trækket” og ”50 træks-reglen” er stadig gældende. Hvis kravet ikke imødekommes tildeles modstanderen 2 minutter i mod nu 3.

Nyt er, at hvis samme stilling opstår efter 5 fem gange i træk med samme spiller i trækket er partiet remis, og hvis der udføres 75 træk uden slag af nogen brik og uden en bonde er flyttet er partiet ligeledes remis, uanset om spillerne vil det eller ej. Hvis det 75. træk sætter mat er partiet dog vundet. Denne sidste detalje er ikke med i DSUs regler, men er tilføjet i FIDEs regler.

Færdigspil.
Hvis der spilles med fast betænkningstid uden tillæg pr. træk kan man nu anmode om at partiet færdigspilles med et tillæg på 5 sekunder pr. træk til begge spillere. Er det muligt og kan imødekommes indstilles urene, modstanderen tildeles 2 minutter ekstra og spillet genoptages. Vær opmærksom på at denne anmodning samtidig er et remistilbud!

Sommerfest lørdag d. 28 juni.
avatar

Imorgen afholder vi den 6. sommerfest. Her følger den endelige plan.

  • 10:00 Terrassen åbner
  • 11:00 Sommerturneringen starter
  • 18:00 Brasiliansk Mad ala Josie
  • ??:?? Lynskak Turnering og hygge
  • ??:30 Endnu mere hygge

I løbet af dagen serveres kaffe, sodavand, øl, rødvin og chips.

Alt dette for kun 100,- kr.

ACO, spændende slutning
avatar

Her er så sidste referat fra Rhodos.

Oscar var igen oppe mod en spiller med 1400 og igen var det mere end han kunne klare. Slutresultatet for ham blev 1 1/2 af 9. Han siger selv at han ikke har spillet en god turnering og er ikke tilfreds – men vil komme stærkt igen.

Victor blandede sig jo i topstriden i den store 53 mandsgruppe. Der var mange ting som skulle gå op i en højere enhed for at han kunne blive nr. 3 – og det lykkedes næsten. Alle partier som skulle have den rigtige vinder og alle de kampe som skulle ende remis – gik alle hjem. Eneste resultat der ikke gik hjem, var Victor´s eget parti. I et lige slutspil med tårn, dronning og 5 bønder, lavede Victor nogle små fejl så hans konge kom ud på en rejse midt på brættet og langsomt men sikkert blev pladsen begrænset og til sidst var han mat. Som han sagde feterfølgende, jeg spillede ikke dårligt – men elendigt.

Slut resultatet blev således 5 1/2 af 9 og kun nederlag til russere.

Idag, mandag er vi så kommet hjem til sydsjælland igen og hverdagen begynder. Men formentlig ikke sidste gang vi deltager i ACO´s turneringer.