Indbydelse til Forårsfrokost og Generalforsamling
avatar

Generalforsamling for Præstø Skakklub
Mandag d. 8. maj 2017 kl. 19:30 på SFO Abildhøjgården.

Der indbydes til forårsfrokost kl. 18:30 inden Generalforsamlingen begynder.

Pris: 50,-. kr. inkl. 1 øl eller vand. (Tilmelding til Erik: erikolsgaard@gmail.com eller på telefon 40953343 senest mandag d. 1. maj).

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt deltager i Generalforsamlingen. Det er tidspunktet på året, hvor medlemmerne har mulighed for, at høre formandens beretning og give deres støtte, kommentarer mv. til dem der arbejder hele året, med at gøre vores klub, til et godt sted at komme. Kom og vær med til at vise, at man er glad for at være en del af Præstø Skakklub!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af evt. indkomne forslag

6. Valg af kasserer (Torben B. Jensen er på valg)

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik O. Hansen er på valg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Michael Espensen er på valg).

9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Preben Karstensen er på valg).

10. Turneringsledernes beretninger

11. Holdledernes beretninger

12. Uetze

13. Eventuelt
Bemærkninger:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til
Morten F. Jensen, Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720.
E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 28. april 2017.


Kommentarer

Indbydelse til Forårsfrokost og Generalforsamling — 1 kommentar

Skriv et svar